Nawigacja

Gazetki szkolne

Gazetki szkolne

GAZETKI  SZKOLNE

 

 

NUMER SPECJALNY

                                                                                                                                 Wrzesień 2007

 
„CO W SZKOLE PISZCZY” 

GAZETKA SZKOLNA WYDAWANA PRZEZ MŁODZIEŻ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MŁODZIESZYNIE.

 

 

W dzisiejszym numerze znajdziecie między innymi:

 

v    Historię naszej szkoły

v    Wywiady  z nauczycielami, którzy od początku tworzyli naszą szkołę

v    Wiersze uczniów

v    Listy absolwentów

  

GAZETKĘ REDAGUJĄ DLA WAS:

 

Karolina Owczarek

Karolina Dombrzał

Agata Wilanowska

Radosław Zieliński

Mateusz Błaszczyk

                                                               

    POD OPIEKĄ:

 

                 v    p. Agnieszki Woźniak

v    p. Elżbiety Boczkowskiej    

v    p. Iwony Dragańskiej

 


                      SPIS TREŚCI:

 

☼☼   Od Redakcji słów kilka ….

 

☼☼    A to historia … ( O losach naszej szkoły)

 

☼☼   Pedagodzy wspominają

 

☼☼   Szkoła od kuchni 

 

☼☼   Uczniowie mają głos… ( „Mój najpiękniejszy dzień w szkole”)

 

☼☼   Aneks

 

 ☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼


                        OD REDAKCJI SŁÓW KILKA


 
 Wszystko, o czym przeczytacie w tym specjalnym wydaniu gazetki, dotyczy Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota – Skotnickiego w Młodzieszynie. Obchodzi ona właśnie dwudziestolecie istnienia, więc w pełni zasłużyła sobie, by poświęcić jej cały numer!

 Szkoła to oczywiście nie tylko budynek z pełnym wyposażeniem, z którego we wrześniu 1987 roku tak się cieszyliśmy. Szkoła to także, a właściwie przede wszystkim, ludzie, którzy ja tworzą- nauczyciele, uczniowie, rodzice, pracownicy obsługi. Wszyscy są ważni. Dlatego chcieliśmy choć części z nich oddać głos. Uczniów poprosiliśmy o opowiadania i wiersze, a  pedagogów i innych pracowników szkoły o wywiady i wspomnienia. Znajdziecie tu też galerię zdjęć prezentujących naszą placówkę oraz krótki rys historyczny dziejów młodzieszyńskiej podstawówki. Zapraszamy do lektury!

   

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

 

A TO HISTORIA…

     Pisząc  o dziejach naszej szkoły, musimy sięgnąć do pierwszych lat powojennych, kiedy powstała u nas siedmioklasowa podstawówka. Uczęszczały do niej dzieci z Młodzieszyna, Juliopola, Justynowa, Leontynowa, Radziwiłki i Białej Góry. Siedzibą placówki była początkowo tzw. Kondradówka. Lekcje prowadzono w dwóch salach wyposażonych jedynie w ośmioosobowe ławki i tablicę z pomalowanych na czarno desek. W 1948 roku szkołę przeniesiono do pałacu Iwanickich. Borykano się tu z niedostatkiem ławek, podręczników, zeszytów. Sale ogrzewały kaflowe piece, a klasy liczyły od 40 do 60 osób!

      Od 1973 roku zaczęła funkcjonować Zbiorcza Szkoła Gminna w Młodzieszynie, do której dołączyli uczniowie z Bud Starych. Wkrótce okazało się jednak, że siedziba placówki jest w bardzo złym stanie. W 1975 roku przeniesiono ją więc do Kamiona, gdzie dowożono młodzież. Jedynie dzieci z klas I- III  pozostały  na miejscu, przeznaczono dla nich bowiem kilka pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy. Na początku lat 80- tych, w związku z dużą ilością  uczniów, warunki szkoły w Kamionie stały się niewystarczające. Wszyscy widzieli konieczność budowy nowej siedziby. Nie było to jednak proste. Najpierw wyremontowano pałac, do którego na jakiś czas mogła wrócić młodzież, potem ( w 1983 roku) rozpoczęto budowę nowej szkoły. Trwała ona do 1987 roku. W sierpniu cała  szkolna społeczność, pod kierownictwem pani dyrektor Haliny Wiśniewskiej  włączyła się w prace przy ostatecznym uporządkowaniu budynku, by 1 września rozpocząć w nim nowy rok szkolny.

     Wiosną następnego roku ważnym wydarzeniem był  z pewnością I Gminny Sejmik Kulturalny zorganizowany z inicjatywy inspektora oświaty pana Włodzimierza Chmielewskiego. Natomiast 15 października1988 roku szkoła otrzymała imię generała Stanisława Grzmota – Skotnickiego- bohatera walk    nad Bzurą z 1939 roku. Od tej chwili staliśmy się także dumnymi posiadaczami sztandaru szkoły.

Przez ostatnie 20 lat nasza szkoła, zlokalizowana teraz w nowym, wreszcie w pełni funkcjonalnym budynku, tętniła życiem. Do roku 1989 kierowała nią pani dyrektor Halina Wiśniewska,w latach 1989- 1999 pani dyrektor Joanna Cechmistrz. Od roku 1999 funkcję dyrektora szkoły pełni pani Małgorzata Malczewska, a wicedyrektorem jest pani Jolanta Bednarek. Warto wspomnieć, ze przez kilka lat  gościliśmy w naszych murach dzieci, młodzież  i nauczycieli ze szkoły w Ruszkach, którzy czekali na wybudowanie nowej  siedziby.

 

    Właściwie  od samego początku w nasze tradycje wpisały się uroczystości, które przygotowują uczniowie wraz z nauczycielami. Wystarczy wymienić tu okolicznościowe apele z okazji Dnia Wiosny, Dnia Kobiet, Dnia Ziemi, Dni Oświaty, Książki i Prasy, Święta Komisji Edukacji Narodowej, Święta Niepodległości, Bożego Narodzenia czy Nowego Roku. Naszym zwyczajem jest też wrześniowy rajd rowerowy do obelisku upamiętniającego śmierć generała Skotnickiego w Tułowicach oraz marsz ulicami Młodzieszyna  w rocznicę bitwy nad Bzurą, którą zawsze czcimy także krótkim apelem.

    Co roku organizowane są również zabawy noworoczne i andrzejkowe, liczne wyjazdy do kina w Sochaczewie i Warszawie ( nierzadko na filmy trójwymiarowe, które uczniowie darzą szczególnym zainteresowaniem), a także do stołecznych teatrów ( byliśmy między innymi na „Zemście” w Teatrze Polskim, „ Błękitnym zamku” w Romie, „Tomku Sawyerze”, „ Ani z Zielonego Wzgórza”  i „ Szatanie z VII klasy” w Teatrze na Woli  ). Dzieci mają też okazję poznawania pięknych miejsc na wycieczkach jednodniowych ( np.:Biskupin i Gniezno, Warszawa, Kazimierz, Płock, Wrocław),a także wielodniowych, i to nie tylko krajowych.  Byliśmy na przykład w Pradze, Wiedniu, czy Dreźnie. Ciekawą wycieczką- pielgrzymką był niewątpliwie wyjazd grupy uczniów wraz z opiekunami do Katynia ( 2000r.) Zorganizowany był on przez ZNP i stał się niepowtarzalną lekcją historii.

Spotykamy się także z ciekawymi ludźmi. Oto kilka przykładów uwiecznionych w naszych kronikach: 14 października 1988 roku na wieczornicy z okazji nadania szkole imienia gościliśmy syna i córkę patrona szkoły. W roku 1989 koncertował u nas niewidomy pianista pan Edwin Kowalik. Z kolei w 1995 roku nasi uczniowie gościli u księdza – poety Jana Twardowskiego. Rok później odwiedził nas ks. Biskup Alojzy Orszulik, który wizytując  młodzieszyńską parafię, poświęcił także naszą placówkę. W roku 1999, obchodząc Dni Ziemi, zaprosiliśmy na prelekcję pana Karola Jarkę, odpowiedzialnego za sprawy ochrony środowiska w Starostwie. W 2003 roku mogliśmy na żywo porozmawiać z aktorką panią Grażyną Zielińską, która przyjechała do nas ze specjalnym programem artystycznym. Rok 2006 zapisał się wizytą poetki piszącej dla dzieci pani Doroty Gellner.  Rok później spotkaliśmy się z grupą znanych polskich sportowców.                                                                        

     Wielokrotnie zapraszaliśmy do nas policjantów, panią pielęgniarkę, czy leśników, którzy zawsze służyli nam pomocą.

Okazją do poszerzania swych zainteresowań i pogłębiania wiedzy jest też niewątpliwie możliwość udziału w różnych konkursach- tych szkolnych organizowanych przez naszych pedagogów i  tych pozaszkolnych, w których też odnosimy sukcesy. W pierwszym przypadku z ciekawych propozycji ostatnich lat warto wymienić: szkolny konkurs wiedzy o patronie( 1992r.), konkurs „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, turniej krasomówczy „Opowiem ci bajkę”(1994), maraton ortograficzny(1994), festiwal piosenki „Śpiewać każdy może” (1995),konkurs wiedzy o hymnie narodowym ( 1997), turniej ekologiczny (1999), konkurs wiedzy o Fryderyku Chopinie ( 2004), konkurs „Kolędy śpiewam i ilustruję”( 2005), „Idol” ( corocznie). Dołączyć do tego spisu należy jeszcze konkursy przedmiotowe. Dużym przedsięwzięciem jest  „Omnibus” organizowany już od trzech lat siłami wszystkich nauczycieli. Przygotowują oni karty pracy, które wypełniają uczestnicy. Ci, którzy wykażą się największą wytrwałością i wiedzą, biorą udział w finale, który odbywa się  na forum szkolnym i zazwyczaj wzbudza wielkie emocje. W tym roku już po raz drugi omnibusem został Szczepan Grochowski. Dwa lata temu tytuł ten przypadł Joannie Wlazło. W marcu obchodzimy zawsze miesiąc ortografii. W imprezie tej biorą udział wszystkie klasy, które rywalizują ze sobą rozwiązując ortograficzne zadania, przygotowując tematyczne plakaty, czy ucząc się piosenek przypominających zasady polskiej pisowni. Co jakiś czas organizowane są również konkursy teatralne, które mobilizują uczniów i nauczycieli do wytężonej twórczej pracy. Jej efekty zawsze są bardzo widowiskowe. Udział we wszystkich tych zadaniach jest z pewnością istotnym przedsięwzięciem wpływającym na rozwój szkoły i uczniów. Tym bardziej cieszy fakt, że nasi wychowankowie potrafią odnosić sukcesy w rywalizacji pozaszkolnej. W 1988 roku przystąpiliśmy do akcji „Moja szkoła estetyczna i bezpieczna”, w której na etapie wojewódzkim uzyskaliśmy I miejsce. W 1990 roku otrzymaliśmy wyróżnienia w wojewódzkich turniejach: „Nasza szkoła czysta  i zdrowa” oraz „ Młodość- trzeźwość”. W tym samym czasie zajęliśmy II miejsce w  województwie w zawodach szkolnych kół sportowych. Rok później Paweł Zarzyński został laureatem wojewódzkiej olimpiady biologicznej. Nasze uczennice otrzymały nagrody w konkursie przygotowanym przez Bibliotekę Publiczną w Sochaczewie ( „Jestem ilustratorem Biblii”- drugie miejsce i trzy  wyróżnienia). Na XIX Spotkaniach Teatralnych w Skierniewicach klasa III prowadzona przez panią Winnicką zajęła III miejsce, a piątoklasiści zdobyli wyróżnienie. W roku 1997  Małgosia Kozłowska i  Monika Szymerska zostały laureatkami konkursu Młodych Dziennikarzy ogłoszonego przez ,,Ziemię Sochaczewską”. W podobnym konkursie ( tym razem organizowanym przez Szkołę w Budkach Piaseckich i „Echo Powiatu”) szkolna gazetka otrzymała wyróżnienie za szatę graficzną, a Asia Wlazło – II nagrodę za swój artykuł. Trzeba też wspomnieć o pierwszym miejscu Martyny Trojanowskiej i Oli Stasiak w konkursie wojewódzkim na tomik poezji o tematyce przyrodniczej organizowanym przez Bibliotekę w Izabelinie ( 2004 r.)

W kolejnych latach mięliśmy dobrą passę w rywalizacji pomiędzy szkołami   gminy, zajmując pierwsze miejsca w konkursach: komputerowym (2003 r.), mitologicznym (2004r.),frazeologicznym (2005 r.).

    Dużym osiągnięciem naszej szkoły jest z pewnością coroczny, bardzo aktywny udział w akcji zbierania funduszy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Sumy przez nas osiągane zazwyczaj budzą zdziwienie, ale  wkładamy w to naprawdę sporo pracy  i pomysłowości. W poprzednich latach organizowane były dyskoteki, loterie fantowe, występy i aukcje, na które zapraszaliśmy mieszkańców gminy. W tym roku, w tygodniu poprzedzającym akcję, zbieraliśmy pieniądze sprzedając ciasta i kotyliony w szkolnej kawiarence, organizując dyskotekę   karnawałową oraz występując z inscenizacją „ I ty byłeś kiedyś dzieckiem” w szkołach w Kamionie i Ruszkach. Osiągnęliśmy sumę 4 162,86 złotych, którą mogliśmy się pochwalić w wywiadzie w Radiu Fama. Jest to zresztą instytucja, z którą szerzej współpracowaliśmy w roku szkolnym 2003- 2004 przygotowując kilka tematycznych audycji. Były one między innymi związane ze świątecznymi tradycjami i z historią polskiego godła.                                           

     Uczniowie mieli wówczas niezwykłą okazję do poznania pracy radia od kuchni.  Kolejną instytucją, z którą często nawiązujemy kontakt jest Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Mamy tu na myśli nie tylko liczne  zajęcia związane z historią naszej okolicy, w których uczestniczymy. Byliśmy też zapraszani przez pracowników muzeum na ciekawe wycieczki historyczne i spotkania z kombatantami organizowane z okazji kolejnych rocznic bitwy nad Bzurą. Co roku nasi przedstawiciele biorą też udział w innych towarzyszących tym obchodom atrakcjach ( uroczyste msze polowe, rajdy harcerzy). Jeśli mowa o atrakcjach- to są to również tradycyjne spotkania członków LOP- u ( opiekun p. M. Jackowska) z myśliwymi z okazji  Hubertusów.  Dzieci mają wówczas okazję poznania myśliwskich tradycji i zaprezentowania krótkiego programu artystycznego.

LOP- owcy organizują zresztą co jakiś czas ciekawe akcje ekologiczne. Były to już na przykład zbiórka zużytych baterii, zbiórka makulatury, gromadzenia rzeczy dla schroniska dla zwierząt i inne. Natomiast członkowie PCK ( opiekunowie p.M. Ptaszek i I. Dragańska)  już od kilku lat utrzymują przyjazne kontakty z pensjonariuszami Domu Opieki Społecznej w Gawłowie. Odwiedzają ich w okresie przedświątecznym  z inscenizacją Jasełek, a w Dniu Dziecka są zapraszani na  festyn. Mieszkańcy Gawłowskiej instytucji gościli też w naszej szkole na uroczystym Dniu Babci. Oprócz wspomnianych powyżej szkolnych organizacji działają u nas także Mały Samorząd, Samorząd Uczniowski, a od trzech lat  drużyna harcerska, prowadzona przez panie Elżbietę Boczkowską i Agnieszkę Pytkowską. Niedawno dołączyła do nich pani Beata Ciura, która zajęła się zuchami.           

     Obok organizacji sprawnie funkcjonują koła zainteresowań: artystyczne, teatralne, matematyczne,  polonistyczno- dziennikarskie. Członkowie tego ostatniego prowadzą szkolną gazetkę. Ukazuje się ona średnio co dwa miesiące, a jej młodzi redaktorzy zapełniają szpalty informacjami z życia szkoły, ciekawymi wywiadami, reportażami z miejsc, w których byli uczniowie. Uczestniczą też w warsztatach dziennikarskich organizowanych przez tygodnik „ Ziemia Sochaczewska”.

Nie stronimy  od organizacji przedsięwzięć wykraczających poza ramy naszej szkoły. W 1988 roku był to I Gminny  Sejmik Kulturalny, na  którym komisja sędziowska oceniająca  dorobek kulturalny szkół, naszej przyznała I miejsce.           

W roku 1997 odbył się u nas Szkolny Przegląd Twórczości. Najciekawsze prace zostały później zaprezentowane na konkursie wojewódzkim w Skierniewicach, skąd podopieczne pani Czerwińskiej przywiozły aż pięć nagród. Rok później mieliśmy interesującą sesję naukową o tematyce ekologicznej zorganizowaną przez opiekunów LOP- u ( panią M. Malczewską i  panią I. Dragańską). Ciekawym elementem była tu wystawa prac wykonanych  z surowców wtórnych. 17 października 1997 roku obchodziliśmy X. rocznicę nadania szkole imienia. Gościliśmy przedstawicieli władz wojewódzkich i gminnych, dyrektorów okolicznych szkół. Były artystyczne występy, chór ze Szkoły Muzycznej w Sochaczewie, wspomnienia i uroczysty obiad.

We wrześniu 2004r. grupa uczniów z klasy pani K. Krzemińskiej przygotowała piękny pokaz artystyczny, który zaprezentowała na Dożynkach Wojewódzkich w Sochaczewie. Towarzyszył im nasz chór kierowany przez pana Dariusza Kosińskiego.

Pisząc o tym, co się u nas dzieje, nie sposób nie wspomnieć o realizowanych w ostatnich latach ogólnoszkolnych  projektach. Były to: „Kraje Unii Europejskiej” , „Mój Region”, „Płynie Wisła, płynie..”, „Dwusetna rocznica urodzin Andersena” , „Festiwal nauki” . Ten ostatni związany był z uzyskaniem przez szkołę tytułu „ Szkoły z klasą”, który otrzymaliśmy w roku 2003.

     To wszystko o czym wspomnieliśmy powyżej, to właściwie tylko zarys tego, co dzieje się w naszej szkole. Każdego dnia tętni ona życiem. Mamy nadzieję, że będzie tak jeszcze dłużej niż następne 20 lat.

  
 

PEDAGODZY  WSPOMINAJĄ

 ☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

 

Wywiad z panią Haliną Wiśniewską

·        W jakich latach była Pani Dyrektorem SP w Młodzieszynie?

·        Od 1 IX 1975r. do 31 VIII 1989r. W latach 1975-1984 uczniowie kl. IV-VIII dojeżdżali do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Kamionie. Pełniłam w tej szkole funkcję Gminnego Dyrektora Szkół i zarazem dyrektora szkoły.

·        Czym zajmowała się Pani zanim została dyrektorem w SP Młodzieszyn ?

·        Byłam nauczycielką w Szkole Podstawowej w Młodzieszynie.

·        Jak wyglądała szkoła, kiedy przyjmowała pierwszych uczniów?

·        Sierpień 1987r był bardzo pracowity dla nauczycieli i rodziców naszych uczniów. Trwały prace porządkowe, instalowanie sprzętu szkolnego i przygotowania do uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego  w nowej szkole. W prace te zaangażowali się mieszkańcy Młodzieszyna   i okolic, byli wśród nich rodzice, a nawet dziadkowie naszych uczniów. W przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego do późnych godzin nocnych trwały prace,  aby  1 września uczniowie mogli wejść do czystej, nowej szkoły. Tak też się stało. Nowy rok szkolny 1987/ 88 rozpoczął  się w podniosłej, a zarazem radosnej atmosferze. Uśmiech gościł na twarzach wszystkich obecnych na uroczystości. Przez pierwsze miejsce pobytu w nowej szkole uczniowie upiększali sale  lekcyjne. W kwietniu 1988r. zostały oddane do użytku pozostałe obiekty, a przede wszystkim tak długo oczekiwana sala gimnastyczna.

·        Jak wyglądało nauczanie w tamtych latach?

·        Podobnie jak obecnie. Obowiązywał system klasowo-lekcyjny. Duży nacisk kładziono na współpracę z rodzicami uczniów .Organizowaliśmy zajęcia pozalekcyjne . Nie nauczano wówczas języków obcych. Również lekcje religii odbywały się poza szkołą ( w sali katechetycznej ).

·        Jakich przedmiotów Pani uczyła?

·        Gdy pełniłam funkcję dyrektora szkoły, prowadziłam lekcje geografii  w kilku klasach.

·        Jakie wydarzenie Pani wspomina najmilej z czasów, kiedy była Pani dyrektorem?

·        Najwspanialszą wiadomością było potwierdzenie, że rozpoczyna się w Młodzieszynie budowa nowej szkoły. Na tę decyzję czekaliśmy kilkanaście lat. Z  satysfakcją wspominam sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i  pomyślnie zdane egzaminy do szkół ponadpodstawowych (takie kiedyś obowiązywały).

 

·        Co sprawiało większą przyjemność i satysfakcję: praca z  uczniami  na lekcji, czy zarządzanie szkołą?

·        Są to dwie różne sprawy, chociaż łączą się ściśle ze sobą. Zawsze lubiłam pracę z uczniami. Cieszyły mnie ich osiągnięcia. Spełniałam się w roli wychowawcy klasy. Jako nauczyciel geografii organizowałam wycieczki do różnych miejsc w Polsce. Natomiast funkcje dyrektora to szereg obowiązków administracyjnych, ale również wychowawczo – opiekuńczych. Jeśli realizuje się je przy współudziale uczniów i nauczycieli i gdy przynoszą efekty, to również daje to satysfakcję. Bez tej pomocy nie można w pełni osiągnąć zamierzonych celów.

·        Czy dziś zmieniłaby  Pani coś w tej szkole?

·        Trudne pytanie. Już od 18 lat przebywam na emeryturze. Czas zaciera pamięć. Myślę, że ciągle jest coś, co można zmienić na lepsze. Ocenić pracę w dawnym okresie mogą byli uczniowie.

·        Dziękujemy za rozmowę

 

Wywiad przeprowadzili uczniowie klasy IVa

                          

 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

Wywiad z panią Aliną Sobielarską


·        W którym roku podjęła Pani pracę jako nauczyciel ?

·        Jako nauczyciel zaczęłam pracować  1 IX 1967roku po ukończeniu Studium Nauczycielskiego w Ciechanowie .

·        Jakiego przedmiotu Pani uczyła ?

·        Uczyłam historii i wiedzy o społeczeństwie 

·        Co sprawiło, że właśnie ten przedmiot Pani wybrała ?

·        Historią zainteresowałam się jako dziecko w domu rodzinnym.  Mój dziadek przed I wojną światową służył w wojsku rosyjskim na terenie Rosji. Tata odbywał czynną służbę wojskową, gdy wybuchła II wojna światowa. Babcia przechowywała pamiątki rodzinne (fotografie, dokumenty,  pieniądze ). Opowiadała o życiu codziennym ludzi na początku XX wieku, o swojej pracy w fabryce guzików w okolicy Sochocina pod Płońskiem. Mama opowiadała o wydarzeniach, które zapamiętała z lekcji historii i o swoich przeżyciach w czasie II wojny. W długie zimowe wieczory czytała głośno książki, najczęściej historyczne. To wszystko sprawiło, że po ukończeniu liceum złożyłam dokumenty na kierunek historia z wychowaniem obywatelskim,  aby pogłębić swoja wiedzę historyczną i przekazywać ją następnym pokoleniom.

·        W jakich latach pracowała Pani w naszej  szkole ?

·        W szkole w Młodzieszynie pracowałam w latach 1967-2001.

·        Czy miło Pani wspomina swoją pracę ?

·        Miło wspominam swoją pracę,  wszystkich swoich uczniów, dyrektorów, nauczycieli i pracowników szkoły. Z nikim nie miałam większych zatargów, co zawdzięczam swojemu charakterowi i pobłażliwemu  stosunkowi do uczniów, jak to określił kilka dni temu mój były, teraz około 50-letni, wychowanek.

·        Czy w Pani karierze zdarzyła się jakaś  wyjątkowa sytuacja ?

·        Wyjątkowe wydarzenie miało miejsce  w pierwszych tygodniach mojej pracy zawodowej. Jedna z klas VII  była bardzo trudna do uspokojenia. Po każdej przerwie międzylekcyjnej 3 razy w tygodniu musiałam zachęcać uczniów prośbą i groźbą do właściwego zachowania. Pewnego razu weszłam do klasy, a moi uczniowie tego nie zauważyli. Zdenerwowałam się  i wymsknęło mi się niewłaściwe słowo. Głupio mi się zrobiło, ale okazało się, że to słowo przemówiło  do najbardziej niesfornych uczniów. Od tej pory nie ja, ale największy rozrabiacha przywoływał klasę do porządku po moim wejściu. Od początku lekcji przystępowaliśmy do realizacji zagadnień programowych. Niejednokrotnie trudnych i obcych uczniom jak Kongres Wiedeński, polskie powstania narodowe  i inne formy walki o niepodległość. Kiedyś zdarzyło mi się postawić ocenę niedostateczną uczniowi, który przez dwa lata nie chciał ze mną rozmawiać, nie odpowiadał   na moje pytania. Ucieszyłam się, gdy zgłosił się do odpowiedzi . Zapytałam go, dobrze odpowiedział i ku zdziwieniu jego i całej klasy postawiłam mu dobrą ocenę . Na drugi dzień ten uczeń przyniósł mi pamiętnik do wpisania i odtąd nigdy nie był zagrożony z historii i wiedzy o społeczeństwie. Ja natomiast utwierdziłam się w przekonaniu, że uczniów trzeba bardziej  zachęcać do nauki niż straszyć ocenami niedostatecznymi. Ciekawych wydarzeń pamiętam więcej, ale najbardziej wyjątkowe miało miejsce dwa lata temu, gdy jako emerytowana  nauczycielka i wychowawczyni od  klasy IV do VIII zostałam zaproszona na spotkanie absolwentów, którzy 20 lat temu, 15 VI 1985 ukończyli Szkołę Podstawową w Młodzieszynie.  Było mi przyjemnie, że mimo upływu 20 lat wciąż o mnie pamiętają .

·        Czy według Pani są różnice między szkołą dawniej,  a dziś ?

·        Widoczne różnice dostrzegam między szkołą mojego dzieciństwa a obecną. Wtedy uczeń czerpał wiadomości głównie z przekazu nauczyciela, książek i podręczników szkolnych. Upowszechnienie środków masowego przekazu spowodowało, że teraz  dzieci mają dużo wiadomości z różnych dziedzin od wczesnego dzieciństwa. Naukę z podręcznika i czytanie książek traktują jako zło konieczne, a szkoda, bo książka wciąż pozostaje nieocenionym źródłem informacji i niezawodnym przyjacielem człowieka.  Kiedyś między  uczniem, a nauczycielem nie było partnerskich stosunków. Uczniowie okazywali nauczycielowi szacunek, przy każdym spotkaniu kłaniali się. W klasie była cisza, nawet wtedy, gdy nauczyciel musiał wyjść na kilka  minut, a zastępował go gospodarz klasy .

·        Co sądzi Pani o wprowadzeniu mundurków do szkoły ?

·        Wprowadzenia mundurków do szkoły nie uważam za zło konieczne, może dlatego, że  sama kiedyś nosiłam granatowy fartuszek z białym kołnierzykiem. Czułam się nawet z tego dumna.  Był on symbolem mojej przynależności do społeczności szkolnej.  Pierwszego fartuszka do I klasy nie mogłam się doczekać, pamiętam go do dziś.

·        Czego mogłaby Pani życzyć uczniom naszej szkoły ?

·        Uczniom naszej szkoły życzę zdrowia, powodzenia w nauce, radości z pogłębiania wiedzy i wielu miłych chwil  spędzonych w szkolnej gromadzie.  Po latach przekonacie się, że żadnej szkoły nie wspomina się tak miło, jak szkoły podstawowej.          

·        Serdecznie dziękujemy Pani za rozmowę.      

                                                Rozmawiała klasa V a   

 

                                                                                                                          

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

 

Wywiad z panią Krystyną Winnicką

 • W jakich latach była Pani nauczycielem naszej szkoły?
 • W Szkole Podstawowej w Młodzieszynie pracowałam od roku 1974 do 2003.
 • Jakich przedmiotów Pani uczyła?
 • Byłam nauczycielką nauczania początkowego, ale zdarzało się, że uczyłam innych przedmiotów, na przykład muzyki, wychowania fizycznego, matematyki- ale tylko w sytuacjach koniecznych.
 • Jakie funkcje Pani pełniła?
 • Pracowałam jako nauczycielka, ale przez krótki okres pełniłam też funkcję wicedyrektora szkoły. Był to dla mnie wielki zaszczyt, ale i wielki trud. Na te lata przypadała przeprowadzka do nowej szkoły.
 • Gdzie mieściła się szkoła, zanim przeniosła się do obecnego budynku? 
 • Losy naszej szkoły były burzliwe. W gminie Młodzieszyn jestem od 1969 roku. Wtedy szkoła mieściła się w byłym pałacu dziedzica Iwanickiego. Ponieważ budynek był stary i groził zawaleniem w 1975 roku klasy IV- VIII zostały przeniesione do szkoły w Kamionie, a klasy 0- III miały swoja siedzibę w budynku Urzędu Gminy.  Do pałacu szkoła powróciła w 1984 roku, a w 1987 została przeniesiona do nowego budynku, tego, w którym znajduje się obecnie. Początkowo użytkowano wtedy tylko część główną dwupiętrową, a dopiero od 1988 roku pozostałą.
 • Jak wspomina Pani okres budowy szkoły, czy nauczyciele w jakiś sposób uczestniczyli w tym przedsięwzięciu?
 • Nową szkołę wybudowano dość szybko. Na krótko przed oddaniem nowego budynku do użytku wszyscy mieli bardzo dużo pracy. Trzeba było zorganizować pomoc rodzicielską do sprzątania pomieszczeń, przewozu pomocy naukowych, mebli, ławek. Uczestniczyli w tym wszyscy- dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. Każdy nauczyciel przygotowywał swoją klasopracownię. Nikt nie szczędził sił, nie wstydził się, że pracuje fizycznie. Na 1 września 1987 roku budynek był przygotowany do odbioru i na przyjęcie uczniów. Było to wielkie wydarzenie. Skończyła się tułaczka. Mieliśmy nową i przestronną szkołę.
 • Co zmieniło się w życiu szkoły, gdy wreszcie mogła ona funkcjonować w nowym pomieszczeniu?
 • Po pierwsze mogliśmy być razem w jednym budynku. Były nowe, ładne i dobrze wyposażone klasopracownie i upragniona sala gimnastyczna z prawdziwego zdarzenia z szatniami i natryskami, było miejsce na plac zabaw i boisko szkolne, duża stołówka  i świetlica.
 • Jakie jest Pani najmilsze wspomnienie z czasów pracy w naszej szkole?
 • Miłych chwil było dużo. Radowały moje serce uroczystości szkolne, w których mogli uczestniczyć rodzice, wzruszałam się słysząc chór szkolny. Cieszyły mnie też osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach oraz 100% promocja do kolejnych klas.
 • Co uważa Pani za najcięższe w pracy nauczyciela?
 • Najtrudniej jest osiągnąć sukces dydaktyczny i wychowawczy, ponieważ wyniki pracy nauczyciela nie są zależne tylko od niego.
 • Czy kiedykolwiek myślała Pani o wykonywaniu innego zawodu?
 • Ja wybrałam ten zawód z zamiłowania, lubiłam pracę w szkole i nie chciałam jej zmienić.
 • Jak Pani lubi spędzać wolny czas?
 • Wolnego czasu mam dużo, bo jestem na emeryturze. Lubię czytać, słuchać muzyki, uczę się obcego języka, dużo podróżuję po świecie, spędzam czas z ukochanymi wnukami i rodziną.
 • Dziękujemy bardzo za rozmowę.

 

                                                                                          Wywiad przygotowała klasa Vb

 

 

   

 ☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

Wywiad z panią Emilią Siekierą


·        Ile lat Pani pracowała w szkole?

·        W szkole pracowałam aż trzydzieści jeden lat.

·        Jakiego przedmiotu Pani uczyła?

·        Uczyłam chemii, a przez krótki okres  także fizyki.

·        Ile miała Pani lat, kiedy zaczynała pracę?

·        Byłam młoda, ponieważ miałam dziewiętnaście lat.

·        Jak Pani wspomina swój pierwszy dzień

          w pracy?

·        W pierwszym dniu pracy zostałam bardzo miło przyjęta. Panowała bardzo sympatyczna atmosfera. Tego dnia nigdy nie zapomnę.

·        W jakiej szkole Pani pracowała?

·        Pracowałam w Szkole Podstawowej w Młodzieszynie, a chwilowo Kamionie.

·        Czy uczyła Pani swoje dzieci?

·        Tak, byłam nawet wychowawczynią dla jednej z moich córek.

·        Jak Pani godziła pracę zawodową z wychowaniem własnych dzieci?

·        Gdy dzieci były małe, było ciężko. Z czasem robiło się coraz łatwiej. Dziećmi zajmował się mąż i jego mama.

·        Jaki strój obowiązywał uczniów, gdy zaczynała Pani pracę?

·        Uczniowie nosili granatowe fartuszki z białymi kołnierzykami. Ja również  w liceum nosiłam fartuszek z tarczą na rękawie.

·        Czy była Pani surowym nauczycielem?

·        Powinni to ocenić uczniowie. Ja, jako nauczyciel starałam, się uczyć ich jak najskuteczniej.

·        Co zmieniłaby Pani we współczesnej szkole?

·        Nie podobają mi się zeszyty ćwiczeń, które ograniczają myślenie, ale dlatego także, że są biedniejsze rodziny, których nie stać na taki wydatek. Nie cieszy mnie ukierunkowanie w liceach, uważam, że wszyscy powinni się uczyć tego samego.

·        Serdecznie dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiali uczniowie klasy VIa

 

 

 ☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

 

Wywiad z panią Joanną Cechmistrz

·        Od ilu lat pracuje Pani w szkole?

·        W szkole pracuję od 1975r. W tym roku szkolnym mijają 32 lata.

·        Czy jest to Pani wymarzona praca?

·        Tak. Od dziecka marzyłam o tym, aby zostać nauczycielem.

·        Ile lat pracowała Pani w szkole podstawowej?

·        W szkole podstawowej pracowałam w latach 1975-1999 tj. 24 lata.

·        Jakiego przedmiotu uczyła Pani w szkole podstawowej, a jakiego uczy pani w gimnazjum?

·        Zarówno w szkole podstawowej jak i w gimnazjum uczyłam i uczę biologii.

·        Czy chciałaby Pani powrócić do pracy w szkole podstawowej?

·        Nigdy się nad tym nie zastanawiałam.

·        W której szkole lepiej się Pani pracuje?

·        Ponieważ lubię dzieci i młodzież, praca w każdej szkole przynosi mi radość  i satysfakcję.

·        Kiedy Pani odeszła ze szkoły podstawowej i dlaczego?

·        We wrześniu 1999r.- powołano mnie na stanowisko dyrektora gimnazjum.

·        Czy miała Pani swoich ulubionych uczniów?

·        Lubię wszystkich uczniów, z wieloma, którzy szkołę ukończyli dawno temu, utrzymuję kontakty do dnia dzisiejszego.

·        Jakie miała Pani metody na niegrzecznych uczniów?

·        Zawsze wystarczało zwrócenie uwagi. Nigdy uczniowie nie przeszkodzili mi  w prowadzeniu lekcji. Tak jest do dzisiaj.

·        Jeśli musiałaby Pani zmienić zawód, to na jaki?

·        Myślę, że byłby to  prawnik (fascynuje mnie dochodzenie do prawdy).

·        Jak Pani uważa, czy to dobrze, że powstało gimnazjum?

·        Odpowiem w ten sposób „i tak i nie”.

·        W jakich szkołach Pani pracowała i jak długo?

·         W Kamionie - 6 lat,  w Młodzieszynie – 18 lat, a w Gimnazjum                              w Młodzieszynie – 8 lat.

·        Dziękujemy za rozmowę

 

                                                            Wywiad przeprowadziła kl. VIb

 

 

 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

 

Wywiad z panią dyrektor
 Małgorzatą Malczewską

·        Ile lat pracuje już Pani w naszej szkole?

·        Pracuję 20 lat

·        A ile lat pełni już Pani funkcję dyrektora?

·        Już 8 lat

·        Jak zmieniła się szkoła w czasie Pani kadencji, z czego jest Pani najbardziej dumna?

·        Zmieniają się moi uczniowie, z których jestem dumna. Osiągają sukcesy w różnych dziedzinach na szczeblu gminy, powiatu, nawet województwa. Nasza szkoła jest przyjazna dla rodziców. Jesteśmy „Szkołą z klasą”. Mamy też nowoczesną pracownię komputerową, centrum multimedialne w bibliotece. Dumna jestem również z kadry pedagogicznej- prawie wszyscy podjęli trud starania się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

·        Co uważa Pani za najtrudniejsze w swojej pracy?

·        Dokumentowanie na papierze działań podejmowanych w szkole, tak zwaną biurokrację , także niemoc finansową.

·        Czy może nam Pani coś opowiedzieć o  tej dawnej szkole, która dopiero zaczynała funkcjonować?

·        Pamiętam, że po przeprowadzce do nowego budynku urzekły nas wszystkich jasne klasy wyposażone w pomoce naukowe, za które szkoła nie płaciła, ale dostawała je z przydziału, przestrzenne korytarze, rodzinna atmosfera w Radzie Pedagogicznej. Ta świeżość, 20 lat mniej sprawiały, że praca w szkole dawała nam wiele radości satysfakcji.

·        Jak oceniłaby Pani współpracę naszej placówki z władzami Gminy?

·        Dobrze. Wierzę, że gdyby  Rada Gminy miała więcej pieniędzy, wiele zaplanowanych inwestycji doszłoby do realizacji – mam  na myśli budowę sali gimnastycznej bardzo potrzebnej szkole. Cieszymy się ,że finansowane są niektóre zajęcia pozalekcyjne, świetlica, dowożenie.

·        Jak najchętniej spędza Pani czas wolny?

Mam go za mało, ale wolne chwile poświęcam moim dzieciom, pływam, jeżdżę na rowerze, wędkujemy. Zimą jeździmy na nartach.

 Dużo też czytam fachowych publikacji przydatnych do pracy w szkole. W wakacje czytam dla przyjemności.

·        Czego życzyłaby Pani sobie i nauczycielom na następne lata pracy?

·        Wszyscy mamy motywację rozwijania szkoły i własnej osoby, która wynika z respektowania potocznej mądrości „ Kto nie idzie do przodu, ten się cofa”. Otoczenie szkoły zmienia się, rozwija, zmieniają się oczekiwania wobec niej. Życzę swoim nauczycielom  i sobie, abyśmy dotrzymali kroku tym wyzwaniom, aby praca z dziećmi, współpraca z rodzicami dawała wiele radości, aby tworzyła przyjazny klimat wzajemnego zaufania.

·        Dziękujemy za rozmowę

 

                                                                            Rozmawiała klasa  IVb

 

 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

 

Wywiad z panią woźną Elżbietą Mijas

·        Ile lat pracuje Pani w  szkole?

·        Pracuję już 36 lat

·        Czy od początku pracuje Pani w Młodzieszynie?

·        9 lat pracowałam w szkole w Kamionie

·        Jakie ma Pani obowiązki?

·        Muszę otwierać i zamykać szatnię, sprzątać pomieszczenia szkolne oraz oczywiście pamiętać o dzwonkach.

·        Czy lubi Pani swoją pracę?

·        Lubię

·        Jak się Pani pracuje w naszej szkole?

·        Dobrze, lubię dzieci, więc nie narzekam

·        Jak dużą ma Pani rodzinę?

·        Mam czworo dzieci: dwie córki i dwóch synów

·        Czy Pani  dzieci chodziły lub chodzą do naszej podstawówki?

·        Obecnie chodzi tu moja najmłodsza córka- Iza

·        A do której szkoły chodziła Pani jako uczennica?

·        Do Kamiona

·        Dziękujemy za wywiad

 

                                                  Rozmawiały: Kinga Rogala i Sandra Szymańska z klasy IIb

 

  

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

 

Wywiad z panią sekretarz szkoły

Beatą Wiśniewską

·        Skąd Pani pochodzi?

·        Pochodzę z Piastowa koło Warszawy

·        Do której szkoły Pani chodziła?

·        Chodziłam do SP nr 3 w Piastowie

·        Ile lat pracuje Pani w naszej szkole?

·        Pracuję tu już 11 lat

·        Jakie są Pani obowiązki jako pracownika naszej placówki?

·        Mam bardzo dużo obowiązków, między innymi wyrabiam wam legitymacje szkolne i karty rowerowe.

·        Czy Pani praca jest trudna?

·        Każda praca wymaga dużego zaangażowania i poświęcenia, jeśli się chce ją dobrze wykonywać. Kiedy się tego przestrzega, to żadna praca nie powinna być trudna.

·        Dlaczego Pani wybrała ten zawód?

·        Zawsze interesowały mnie zajęcia biurowe. Lubię pracę  komputerem, jestem bardzo zadowolona z tego, co robię.

·        Czy dobrze się Pani czuje w naszej  szkole?

·        Oczywiście, lubię dzieci i szkolny gwar, który zupełnie mi nie przeszkadza.

·        Co lubi Pani robić w wolnym czasie?

·        Jeśli mam wolną chwilę, czytam książki. Czasami robię też na drutach.

·        Jakie lubi Pani zwierzęta?

·        Lubię wszystkie zwierzaki, choć chyba najbardziej koty. W domu mamy rudego kotka, który wabi się Rabuś.

·        Dziękujemy za wywiad .

 

                                          Rozmawiali: Katarzyna Żakowska i Michał Chaber z klasy IIb 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UCZNIOWIE  MAJĄ  GŁOS

  ·        Moim najpiękniejszym dniem w szkole był pierwszy dzień w  zerówce. Nikt jeszcze nikogo nie znał, więc siedzieliśmy jak sierotki. Aby poznać się bliżej,  każdy mówił parę słów o sobie. Później  pani zachęciła nas, żebyśmy się pobawili. W czasie zabawy  zauważyłam dziewczynkę siedzącą samotnie na ławce. Podeszłam do niej i zapytałam, czy chciałaby się ze mną  pobawić. Zgodziła się. Czas upłynął nam bardzo miło. Do końca dnia się nie rozstawałyśmy. Od tej pory zawsze razem siedzimy. Wiem, że mogę liczyć na jej pomoc w rożnych sytuacjach. Ten dzień był tak ważny, bo spotkałam prawdziwą przyjaźń, a wiem, że to cenny dar.

                                                                                                             

                                                                                                                               Ola  Stelmach kl.Vb

 

·        Najmilej wspominam dzień ślubowania pierwszoklasistów, ponieważ dzięki temu stałam się prawdziwą uczennicą. Było to naprawdę wyjątkowe przeżycie. Miałam wtedy 7 lat. Na początku bardzo się bałam, ale gdy zaczęło się przedstawienie, w którym występowałam, zrozumiałam, że nie ma czego. Inscenizacja wyszła nam bezbłędnie. Ja grałam rolę Smerfa- Lalusia. Miałam długą i śmieszną brodę. Po minach publiczności poznałam, że wszyscy dobrze się bawią. Potem było uroczyste uczniowskie przyrzeczenie. Po nim poczułam się bardzo zadowolona, że nie jestem już przedszkolakiem, tylko uczennicą. Moją wychowawczynią została pani Elżbieta Kojara.  Mogłam bliżej poznać nowych kolegów  i koleżanki, a szczególnie zaprzyjaźniłam się  z Aleksandrą Kawecką. 

          

                                                                                                                                 Zuzanna Kisiołek kl.IVa

 

 

·                                                Cześć Zuziu ! 

          Pozdrawiam Cię serdecznie. U mnie wszystko w porządku, mam nadzieję, że u Ciebie też. Chciałabym Ci opisać mój najpiękniejszy dzień w szkole. Był to 21 marca- Dzień Wagarowicza. Cała klasa wraz  z wychowawczynią- panią Pytkowską poszła na wycieczkę do Bud Starych. Zatrzymaliśmy się na pięknej polanie i urządziliśmy sobie na niej piknik. Bawiliśmy się w różne zabawy. Potem poszliśmy do pobliskiego domu, w którym mieszkał pszczelarz z żoną. Oboje byli bardzo mili, zaproponowali, że pokażą nam, jak żyją pszczoły w ulu. Dostaliśmypecjalne okrycia na głowę, aby nas nie pogryzły owady. Widok był niesamowity, niestety zrobiło się późno i musieliśmy wracać. Dotarliśmy na polanę, z której  zabraliśmy swoje rzeczy. To był niesamowity dzień. Muszę już kończyć, życzę Ci szybkiego powrotu do zdrowia. Bardzo mocno Cię ściskam. Pa!

                                                                                                                                Iwona Kmiecińska kl. VI b

·        Najmilej wspominam dzień, w którym odbywał się finał szkolnego konkursu „ Omnibus” . Czekałem na tę chwilę bardzo długo, choć jednocześnie czułem strach przed wyzwaniem, które mnie czekało. Kiedy zająłem swoje miejsce wraz z innymi finalistami, rozpoczął się konkurs. Nasze zmagania prowadziły pani Jolanta Bednarek i pani Agnieszka Woźniak. Właściwie już w tym momencie czułem się wyróżniony, ponieważ by dotrzeć do finału musiałem pokonać wiele dzieci. Pierwszy etap zaczął się od prostych pytań, na które większość uczestników znała odpowiedź. Niestety już na tym etapie ktoś musiał odpaść. W czasie następnej rundy przebieg konkursu był trochę inny. Podchodziliśmy do tablicy, na której wywieszone były zakryte kartki z pytaniami. Każdy wybierał jedną i odpowiadał na pytanie, które znajdowało się na odwrocie. W trzeciej rundzie pozostały już tylko trzy osoby: ja, Natalia i Olek. Byliśmy jeszcze bardziej zdenerwowani niż wcześniej. Ostatnia runda różniła się od poprzednich tym, że na kartkach była zapisana nazwa dziedziny, której dotyczyło pytanie. Po wyczerpaniu pytań został wyłoniony zwycięzca, którym okazałem się ja. Po powrocie do domu byłem dumny i szczęśliwy.                                Szczepan Grochowski kl. VIb

 

·        Mój najpiękniejszy dzień w szkole to Dzień Dziecka, kiedy poszliśmy całą klasą do naszej pani do domu. Pobyt zaczęliśmy od obejrzenia filmu, który nasza pani włączyła w telewizji. Potem zrobiliśmy sobie krótką przerwę, w czasie której pani podała nam pizzę. Po obejrzeniu filmu, wszyscy wybraliśmy się do parku, gdzie mogliśmy poszaleć do woli. Graliśmy w piłkę nożną, bawiliśmy się w berka i rzucaliśmy balonami. O godzinie 1200 wszyscy wróciliśmy do szkoły, skąd rodzice zabrali nas do domu. Był to dzień, którego nigdy nie zapomnę. Byłem szczęśliwy  i dumny z tego, że mamy taką fajną wychowawczynię.     Piotr Winnicki kl. IVa

 

·        Często wspominam dzień, kiedy w klasie I zostałam  pasowana na  ucznia Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie. Przeżywałam to  zdarzenie od rana. Nie  mogłam nawet zjeść  śniadania.  Po przyjściu do  szkoły mniej się denerwowałam. Trochę   otuchy  dodała  mi moja mama  i starsza przyjaciółka  Julita.  Ja, wraz z innymi  uczniami z mojej klasy oraz  klasy   równoległej, wystawiliśmy przedstawienie „SMERFY”. Potem   mamy  zrobiły nam   poczęstunek, były kanapki, ciasta, napoje,  owoce. Moja mama bawiła  się w fotografa,  zdjęcia  wyszły  super.

         Z mojego  strachu  nic   nie zostało.  Czułam  się  świetnie.   Był  to           najpiękniejszy dzień  w  szkole.

                                                                                                                         

 

                                                                    Magdalena Zielińska kl.IVb

 

·        Był wtorek, drugi dzień tygodnia.

Pierwszą matematykę miałam mieć.

Kartkówkę z procentów miałam,

Ja nic nie umiałam i procentów nie łapałam.

Gdy panią zobaczyłam,

To serce zaczęło mi drżeć.

Jakoś przeżyłam i piątkę dostałam,

Gdy mamie to wszystko powiedziałam,

To aż się roześmiałam.

Bardzo podobał mi się ten dzień.

   Magdalena Ptaszek kl.  VIb

 

·                   Moim najpiękniejszym dniem w szkole był ten, w którym poszłam  do pierwszej klasy. Był to dzień pełen wrażeń, ciekawych przeżyć, a zarazem strachu. Wstałam wczesnym rankiem, gdy piękne, jasne promienie słońca wpadały przez okno do pokoju. Zza okna dobiegał śpiew skowronka. Założyłam jasną bluzkę i kolorową spódnicę. Gdy dojechałam do szkoły, przeszedł mnie dreszcz niepokoju. Myślałam, że będzie zupełnie inaczej niż w ,,zerówce”. Jednak nie było tak źle. Moje najlepsze przyjaciółki usiadły obok mnie w ławce. Poznaliśmy naszą nową wychowawczynię. Mieliśmy teraz całkiem inne otoczenie, inną klasę. Po zapoznaniu się z panią poszliśmy na apel z okazji pierwszego dnia szkoły. Obejrzeliśmy przedstawienie i z ciekawością wysłuchaliśmy pani dyrektor. Gdy wróciliśmy do klasy, nasza wychowawczyni opowiedziała nam, co nas czeka w nowym roku szkolnym. Później oglądaliśmy całą klasę. Zobaczyliśmy nowe zabawki, gry i inne rzeczy. Większość z nas jednak cały czas tęskniła za  ,,zerówką”.          

                                                                                     Aleksandra Adamczyk kl.IVa

 

 

·        Miło wspominam ten dzień, kiedy całą klasą ( a miałem wtedy 6 lat i chodziłem do zerówki)  wyszliśmy z naszą wychowawczynią,  panią Grażyną Kalotą na boisko,  aby zagrać mecz z uczniami z klasy 0b. Kiedy już znaleźliśmy się na boisku, wybraliśmy kolegę, który miał sędziować cały mecz, bo nasza pani kompletnie nie znała się na piłce nożnej. Ta rozgrywka była bardzo emocjonująca, wygraliśmy 23:0. Ja strzeliłem aż 8 goli i wszyscy mnie podziwiali. Od tego czasu uwielbiam grać w nogę, po prostu kocham ten sport.                  

 Mateusz Gonta  kl.IVb             

 

 

·         Chwilą, która pozostanie w mej pamięci na długi czas, był dzień przyjazdu wybitnych sportowców. Przyjechały między innymi: Anna Guzowska i Urszula Grąbczewska. Spotkanie z nimi było bardzo ciekawe. Najbardziej zauroczyła mnie  w nich ich przebojowość i pewność siebie. Wszyscy okazali się ludźmi tak przystępnymi i naturalnymi, że myślałam, iż nie są to sportowcy, którzy osiągnęli w życiu wiele sukcesów. Ale przecież  wiedziałam, że są to osoby z pierwszych stron gazet i telewizji. Opowiadali  bardzo ciekawie o swoich osiągnięciach sportowych, podróżach, o pasjach,    zainteresowaniach. Byli cały czas uśmiechnięci i dużo żartowali, starali się odpowiadać na zadawane im pytania. Wielkim przeżyciem było dla mnie to, że dostałam od nich autografy. Ten dzień był bardzo ciekawy

 

·        Ja, przyznam się Wam wszystkim

Mam wciąż w pamięci dzień tak bliski.

Gdy sześć lat skończyłam, poznałam, co to szkoła

i już wtedy dzięki niej - byłam wesoła.

Od tej pory już codziennie

w szkole moje życie biegnie.

Witam ją rano, a żegnam w południe.

A gdy do niej nie pójdę,

to niestety moja wiedza chudnie.

Nigdy nie marudzę,

bo dzięki szkole się nie nudzę!

Matma, polski, geografia

w euforię mnie wprawia.

W szkole z dziewczynami gadam,

a z chłopakami w piłkę gram.

Dzięki niej miło płynie czas

a na lekcjach aż szkoda spać...

Więc kiedy moja Pani w szkole pyta się

o mój najpiękniejszy w życiu dzień,

Ja zawsze odpowiadam tak:

Pięknie jest każdego dnia...

                                           Ola Petrykowska kl. V b  

 

·        W mojej szkole już od rana

Szósta a jest zaganiana.

Wczoraj była kartkówka,

Dzisiaj znowu jest klasówka!

Jak to bywa w naszej klasie,

Olek ciągle gania Kasię.

 

 

Klaudia bije wciąż Karola,

Taka zawsze jest jej wola.

Adam z Kubą grają w karty,

Ale nigdzie nie ma Marty!

A gdzie ona szczęścia szuka?

Do sekretariatu puka.

 

A Małgosia je śniadanie,

Towarzyszy jej mniammnianie.

Oto szkolny jest nasz dzień,

Życia z nami nie ma leń.          

                                  Natalia Pakoca, klasa VIA

 

·        Moja szkoła jest na Białej Górze,

Wkoło kwitną białe róże.

Wszyscy tutaj się kochają

I oceny dobre mają.

Są konkursy i turnieje,

Zawsze coś się tutaj dzieje.

Chodzę do niej wciąż wesoła, bo to moja piękna szkoła!

                                                          Daria Wach kl. IIb

 

 

·        Moja szkoła jest wesoła.

Bardzo lubię do niej chodzić.

Czeka mnie tu przygód wiele:

Lekcje, pani, przyjaciele,

sporty, tańce i nauka.

Każdy znajdzie to – co szuka!      

Jakub Zarzyński kl. IIb

 

·        Wstałam dziś rano i pędzę do szkoły.

Słyszę dźwięk dzwonka już przed oknami,

Więc idę do klasy- tam pani czeka.

Rozkładam książki i pilnie słucham

A kiedy trzeba, to odpowiadam.

Nagle dzwonek na przerwę wzywa,

Jestem dyżurną- patrzę kto biega.

Potem jest lekcja matematyki,

Pani wchodzi i mówi: otwórzcie podręczniki

I patrzy, kto ściąga z tabliczki mnożenia.

Koniec lekcji, więc mówię pani do widzenia.

                                                                                              Karolina Kobla kl. IIa

 

·        Nasza szkoła jest wspaniała,

     Nosi imię generała.

     Patron nasz, to człek wspaniały,

     Zginął w bitwie na polu chwały.

    Oddał życie Mazowsza broniąc,

    Dobry przykład uczniom dając.

    Jego zasługi pamiętamy

I o naszą szkołę dbamy.         

    Kinga Orlińska kl. IIa

 

·        Nasza pani jest wspaniała

I od rana roześmiana

Taka ładna, miła, mądra

I nie stawia nas do kąta.

Wita nas z samego ranka

Mówiąc: „ Będzie niespodzianka”

Czasem też się denerwuje

No i wtedy lecą dwóje!

     I nie zdarza się to rzadko,

Że strofuje swoje stadko.

Ale mimo tych wybryków

Dziś użyję wykrzykników

Że najlepsza jest kumpela

Tylko nasza pani Ela!!!

                                                    Adrian Janicki kl.IIa

·        Kiedy budzę się rano,

Słyszę głos mojej mamy:

„Wstawaj córko, pora już

Szkoła czeka, późno już”

 

Bardzo lubię moja szkołę,

Więc nie zwlekam,

Plecak biorę

I szybciutko jestem w szkole

 

A tam w klasie już czekają

Dzieci z panią roześmianą

I papużka krzywonoska

Oraz ruda świnka morska.     

Kinga Rogala kl. IIb

 

·        Moja szkoła jest wesoła.

Stoły, biurka i krzesełka,

Raźno tańczą dziś oberka.

Uderzają, kręcą wirują…

A dzieci i młodzież im wtórują.

By zabawa była doskonała

Zapraszamy panie do jej uświetniania.

Panie dyrektorki też przytupują.

          Wspólnie wszyscy dziś tańcują!

Wdzięczność szkole okazują.

Radość uczniów opromienia

Bo świętujemy dwudziestolecie istnienia!

                                                          Daria Jackowska kl.III

 

·        Nasza szkoła szara, duża

Jest dla nas jak wiosenna burza.

Budzi dzwonkiem jak skowronek

A na lekcjach ciepłem bije.

To zasługa naszej pani,

Że wciąż w sercach wiosnę mamy !

                                          Marta Wódka kl. IIa

 

·        Nasza szkoła jest wesoła,

Co dzień nas swym dzwonkiem woła,

Każdy dzień jest w niej wesoły

I radośnie czas spędzony.

A ja zrobię już za rok

Do następnej klasy skok.

Do półrocza znów dociągnę

I sukcesik też osiągnę.

 

Szkoła to jest dom mój drugi

Czy upały czy szarugi,

Chodzę do niej bez wyjątku

W poniedziałek aż do piątku.

 

Koleżanek tu bez liku

I kolegów kilka psików.

No i kończę właśnie  tym

Bo urywa mi się rym… 

Emilia Pakoca kl. III

 

·        Tępczyk Ola się nazywam,

Dobrze uczę się i świetnie pływam.

Zamiast rysować, wierszyki pisać wolę.

A ten będzie o mojej podstawowej szkole.

Znajduje się na Wspólnej.

Jest wielka i wspaniała.

Nadano jej imię Skotnickiego generała.

Mam cudowna klasę, każdy o tym wie:

Pierwsze piętro, drzwi na prawo,

Te z tabliczką IIIb!

         

          Fajni chłopcy i dziewczęta- uśmiechnięci stale,

To z powodu wychowawcy,

Którym jest Barbara Halek!

 

Dużo książek i zeszytów codziennie dźwigamy,

Ale z naszą panią Basia do nauki chęci mamy.

Wycieczki, konkursy, zabawy nam ciągle serwuje

I jak rzadko który belfer- niechętnie stawia dwóje.

 

Lubię szkołę za to, że mi daje wiedzę

I że z koleżanką Agatką

W jednej ławce siedzę.

W podstawówce poznajemy pierwsze przyjaciółki

Dlatego tak bardzo lubię chodzić do tej szkółki.      

  Ola Tępczyk kl.III

 

·        W naszej szkole, mój matole

Pani Halek nas naucza,

Wszelkie błędy w mig wyklucza.

Choć nie robi wiele szumu

To przybywa nam rozumu.

 

Na przerwach dzieci chodzą parami,

Na lekcji wf w dwa ognie gramy.

Wszyscy uczą się tu z radością,

Aż inni uczniowie patrzą z zazdrością.

 

Nauczyciele się bardzo starają

Tajniki wiedzy dzieciom wpajają.

Cały personel pilnuje porządku

Od poniedziałku do samego piątku.

 

Wszędzie jest schludnie, ładnie i czysto,

Choć uczy się tu nas chyba ze trzystu.

Tym wszystkim jednak dobrze kieruje

Pani dyrektor, która dużo pracuje.

 

Pani Beata, która jest nam droga,

Na lekcji religii wpaja wiedzę w Boga.

My jej chętnie i pilnie słuchamy

Dlatego podstawy wiary tak dobrze znamy.

 

Szkoło, szkoło moja kochana

Przez niektóre dzieci tak niedoceniana,

Ile trzeba, trzeba cię cenić,

Zrozumie ten, kto musiał się zmienić!  

Wiktoria Czubak kl.IIIb

 

 

  

ANEKS

                                       

 

Listy absolwentów

 

                                                  

   

Rok 1987/1988

wychowawca: Janusz Wlazło

klasa VIII

 1. Borecka Beata
 2. Ciechomski Wojciech
 3. Dłutek Jarosław
 4. Gawłowski Cezary
 5. Gurdała Cezary
 6. Jaworska Agnieszka
 7. Jeznach Mirosław
 8. Kawecki Piotr
 9. Klammer Grażyna
 10. Kornacka Magdalena
 11. Łażewska Zofia
 12. Łazewski Jerzy
 13. Małek Ewa
 14. Nowicki Tomasz
 15. Osińska Małgorzata
 16. Owczarzak Jadwiga
 17. Papierowska Iwona
 18. Pisarek Katarzyna
 19. Samson Krzysztof
 20. Siewiera Małgorzata
 21. Stobiecka Katarzyna
 22. Stobiecki Marek
 23. Szymański Dariusz
 24. Tempczyk Krzysztof
 25. Winnicka Aurelia
 26. Winnicki Grzegorz
 27. Zielinski Michał
 28. Żakowska Agata
 29. Żakowski Mirosław

 

 

 

Rok 1988/1989

wychowawca: Elżbieta Gatyńska

klasa VIII a

 1. Durka Tomasz
 2. Janasz Sylwester
 3. Jaworska Iwona
 4. Kornacki Andrzej
 5. Kmiecińska Bożena
 6. Kwiatkowska Agnieszka
 7. Majszak Jacek
 8. Nowakowski Waldemar
 9. Owczarzak Beata
 10. Paruszewska Mariola
 11. Pińkowski Paweł
 12. Pińkowski Zbigniew
 13. Tarczyk Ewa
 14. Targaszewska Renata
 15. Targaszewska Dariusz
 16. Tempczyk Janusz
 17. Wieczorek Aneta
 18. Wierzbicka Beata
 19. Winnicka Katarzyna
 20. Wróblewska Agnieszka
 21. Żakowski Dariusz
 22. Ziółkowski Paweł

  

 

 

Rok 1988/1989

Klasa VIII b

wychowawca: Emilia Siekiera

 1. Adamczewski Przemysław
 2. Adamczyk Agnieszka
 3. Chłystek Justyna
 4. Dombrzał Arkadiusz
 5. Farysia Robert
 6. Grzybowski Stefan
 7. Jasińska Anna
 8. Jeznach Wiesław
 9. Jóźwik Agnieszka
 10. Jóźwik Iwona
 11. Księżak Agnieszka
 12. Księżak Agnieszka
 13. Kujawa Jarosław
 14. Kujawa Tomasz
 15. Krzemińska Małgorzata
 16. Małkowski Bogdan
 17. Sobczak Mirosław
 18. Wasilewski Sebastian
 19. Winnicka Anna
 20. Winnicka Wioletta
 21. Wieczorek Katarzyna
 22. Wróblewska Agnieszka
 23. Żakowska Iwona Barbara

  

  

Rok 1989/1990

wychowawca: Alicja Sobielarska

Klasa VIII a

 1. Bast Krzysztof
 2. Chaber Mariusz
 3. Cybularczyk Mariusz
 4. Dudzińska Grażyna
 5. Fabisiak Wiesław
 6. Gołębiowska Agnieszka
 7. Grabowska Elżbieta
 8. Janicki Paweł
 9. Kaczkowski Dariusz
 10. Kędziora Renata
 11. Kilak Grzegorz
 12. Kiełbasińska Małgorzata
 13. Kiełbasiński Arkadiusz Paweł
 14. Kisiołek Zbigniew
 15. Kobla Agnieszka
 16. Kornacka Anna
 17. Krupnik Tomasz
 18. Księżak Dariusz
 19. Księżak Marzena
 20. Marciniak Renata
 21. Ogrzebacz Jadwiga
 22. Orliński Sławomir
 23. Rogowski Mariusz
 24. Skumiał Dariusz
 25. Staniaszek Ryszard
 26. Żakowska Anna
 27. Żakowska Barbara
 28. Żakowska Hanna

 

Rok 1989/1990

Klasa VIII b

wychowawca: Danuta Jasińska

 1. Adamczyk Grzegorz 
 2. Brysiak Krzysztof
 3. Brzeziński Mirosław
 4. Domińczak Dariusz
 5. Gałka Aurelia
 6. Gonta Piotr
 7. Grabowski Mariusz
 8. Gurdała Robert
 9. Jabłońska Anna
 10. Jasiński Arkadiusz
 11. Kalota Agnieszka
 12. Kamiński Piotr
 13. Kowalska Dorota
 14. Król Mariusz
 15. Krzyżanowski Dariusz
 16. Marecha Agnieszka
 17. Nowak Urszula
 18. Orlińska Mariola
 19. Owczarek Elżbieta
 20. Owczarek Mariusz
 21. Pińkowska Honorata
 22. Połeć Grzegorz
 23. Racka Katarzyna
 24. Siewiera Bogusław
 25. Skomiał Tomasz
 26. Winnicka Dorota
 27. Zawadzka Katarzyna
 28. Żakowska Iwona
 29. Żakowska Mariola

 

Rok 1990/1991

wychowawca: Elżbieta Gatyńska

Klasa VIII a

 1. Błaszczyk Tadeusz
 2. Burczanick Paweł
 3. Chojnacka Anna
 4. Dąbrowska Anita
 5. Fabisiak Ewa
 6. Forysiak Damian
 7. Gonta Piotr
 8. Izydorek Magdalena
 9. Jamka Arkadiusz
 10. Kornacki Mariusz
 11. Lipińska Katarzyna
 12. Marciniak Małgorzata
 13. Pisarek Wiesława
 14. Płocharczyk Aneta
 15. Pruski Bogdan
 16. Sajdak Renata
 17. Tądera Karol
 18. Trojanowicz Ewa
 19. Wilczek Hanna
 20. Winnicka Agata
 21. Winnicki Marcin
 22. Winnicki Paweł
 23. Winnicki Sławomir
 24. Winnicki Tomasz
 25. Wróblewska Aleksandra
 26. Zwierz Tomasz
 27. Żakowska Anna

Rok 1990/1991

wychowawca: Elżbieta Gatyńska

Klasa VIII a

 1. Błaszczyk Tadeusz
 2. Burczanick Paweł
 3. Chojnacka Anna
 4. Dąbrowska Anita
 5. Fabisiak Ewa
 6. Forysiak Damian
 7. Gonta Piotr
 8. Izydorek Magdalena
 9. Jamka Arkadiusz
 10. Kornacki Mariusz
 11. Lipińska Katarzyna
 12. Marciniak Małgorzata
 13. Pisarek Wiesława
 14. Płocharczyk Aneta
 15. Pruski Bogdan
 16. Sajdak Renata
 17. Tądera Karol
 18. Trojanowicz Ewa
 19. Wilczek Hanna
 20. Winnicka Agata
 21. Winnicki Marcin
 22. Winnicki Paweł
 23. Winnicki Sławomir
 24. Winnicki Tomasz
 25. Wróblewska Aleksandra
 26. Zwierz Tomasz
 27. Żakowska Anna

 

 

Rok 1990/1991

Klasa VIII b

wychowawca: Emilia Siekiera

 1. Basior Maria
 2. Bryńska Katarzyna
 3. Chłystek Ireneusz
 4. Dłutek Emilia
 5. Duplicki Ireneusz
 6. Fronczak Wiktor
 7. Grabowska Bożena
 8. Jeznach Grzegorz
 9. Klimczewska Aneta
 10. Kołodziejczak Robert
 11. Marciniak Wojciech
 12. Owczarzak Katarzyna
 13. Owczarek Sławomir
 14. Padzik Agnieszka
 15. Szymerski Marek
 16. Tempczyk Krzysztof
 17. Widyńska Bogumiła
 18. Wieczorek Marzena
 19. Wilczek Małgorzata
 20. Winnicka Agnieszka
 21. Winnicka Bogumiła
 22. Winnicki Arkadiusz
 23. Wojciechowska Elżbieta
 24. Zarzyński Paweł
 25. Zielonka Mariusz

 

Rok 1991/1992

wychowawca: Małgorzata Malczewska

Klasa VIII a

 1. Brzezińska Agnieszka
 2. Dachowska Marta
 3. Dąbrowski Jarosław
 4. Drzewicki Dariusz
 5. Grzybowski Robert
 6. Imbir Bogusława
 7. Jachowicz Joanna
 8. Kiszelewska Krystyna
 9. Łażewska Barbara
 10. Majszak Ireneusz
 11. Mańkowski Grzegorz
 12. Marciniak Sylwia
 13. Maślanka Marek
 14. Orlińska Bogumiła
 15. Orliński Piotr
 16. Rogowski Tomasz
 17. Smółka Ewa
 18. Szewczyk Andrzej
 19. Szymański Piotr
 20. Wesołowski Maciej
 21. Wiciak Andrzej
 22. Wieczorek Agnieszka
 23. Wieczorek Robert
 24. Wieczorek Roman
 25. Winnicka Mariola
 26. Zaczek Iwona


 

Rok 1991/1992

wychowawca: Zdzisław Szmagliński

Klasa VIII b

 1. Błaszczyk Dariusz
 2. Cechmistrz Marlena
 3. Chaber Krzysztof
 4. Chojnacki Sławomir
 5. Duplicki Marcin
 6. Garczyński Grzegorz
 7. Gołębiowski Andrzej
 8. Górecki Mariusz
 9. Gtgcka Agnieszka
 10. Ignatowski Paweł
 11. Jasińska Katarzyna
 12. Kaczmarek Sławomir
 13. Łażewski Tomasz
 14. Minoga Sławomir
 15. Paruszewski Dariusz
 16. Reszczyńska Katarzyna
 17. Smegała Marzena
 18. Szymaniak Katarzyna
 19. Szymański Piotr
 20. Tarczyk Marzena
 21. Winnicki Radosław
 22. Ziółkowski Mariusz
 23. Żakowska Jolanta
 24. Żulczyk Robert

 

Rok 1992/1993

wychowawca: Janusz Wlazło

Klasa VIII a

 1. Brysiak Robert
 2. Dudkiewicz Agnieszka
 3. Duplicki Piotr
 4. Garczyński Leszek
 5. Gonta Daniel
 6. Górecka Anna
 7. Izydorek Mariusz
 8. Jasińska Ewa
 9. Jeznach Aneta
 10. Kędziora Anna
 11. Kołodziejczak Małgorzata
 12. Kubiak Marek
 13. Łażewska Małgorzata
 14. Marciniak Anna
 15. Maślanka Artur
 16. Nowakowska Liliana
 17. Orlińska Anna
 18. Połeć Aurelia
 19. Przybylska Anna
 20. Przywożny Daniel
 21. Racki Artur
 22. Samson Wiesław
 23. Stanczewski Sławomir
 24. Szymerska Agnieszka
 25. Więcek Mariusz
 26. Winnicka Beata
 27. Zwierz Justyna

 

Rok 1992/1993

wychowawca: Anna Majchrzak

Klasa VIII b

 1. Banasiak Karina
 2. Bartosiak Tomasz
 3. Chojnacka Małgorzata
 4. Duplicki Sławomir
 5. Forysiak Piotr
 6. Gawłowski Piotr
 7. Jeznach Andrzej
 8. Kaczkowska Joanna
 9. Kornacki Zbigniew
 10. Król Ireneusz
 11. Krzyżanowska Anna
 12. Kulisz  Wioletta
 13. Lipiński Rafał
 14. Lipiński Robert
 15. Majszak Karolina
 16. Orlińska Danuta
 17. Osiński Piotr
 18. Paruszewski Piotr
 19. Sobczak Tomasz
 20. Tempczyk Marcin
 21. Trojanowski Mariusz
 22. Wężowska Marzena
 23. Wróblewska Marzena
 24. Zagajewska Anna
 25. Ząbczyński Krzysztof

 

 

Rok 1993/1994

wychowawca: Ryszard Wiśniewski

Klasa VIII b

 1. Adamczyk Agata
 2. Cechmistrz Bogumiła
 3. Chłystek Żaneta Katarzyna
 4. Dąbrzał Dariusz
 5. Drzewicki Radosław
 6. Duplicki Dariusz
 7. Fortuniak Agnieszka
 8. Fronczak Urszula
 9. Jeznach Monika
 10. Kalota Michał
 11. Kiełbasińska Agnieszka
 12. Kiszelewska Grażyna
 13. Łażewska Wioletta
 14. Łażewska Zofia
 15. Matuszewska Anna
 16. Mitrowski Tomasz
 17. Nowicki Krzysztof
 18. Osiński Sławomir
 19. Podkański Piotr
 20. Skomiał Łukasz
 21. Trojanowicz Katarzyna
 22. Winnicka Urszula
 23. Winnicki Wojciech
 24. Wosiński Arkadiusz
 25. Zwierz Bogdan
 26. Żakowski Paweł

 

 

Rok 1993/1994

wychowawca: Danuta Jasińska

Klasa VIII a

 1. Dąbrowski Andrzej
 2. Dąbrowski Arkadiusz
 3. Dąbrowska Arletta
 4. Dmoch Arkadiusz
 5. Duplicki Sebastian
 6. Drzewiecki Remigiusz
 7. Fabisiak Magdalena
 8. Gonta Tomasz
 9. Gorecka Monika
 10. Haba Paweł
 11. Kalota Jacek
 12. Kalota Karolina
 13. Kornacha Lidia
 14. Lipińska Renata
 15. Monecki Bogusław
 16. Orliński Sławomir
 17. Pietrzyk Monika
 18. WesołowskI Wojciech
 19. Wożniak Dariusz
 20. Zaczek Paweł
 21. Żakowska Katarzyna
 22. Żakowski Krzysztof

 

Rok 1994/1995

wychowawca: Alina Sobielarska

Klasa VIII b

 1. Bartosiak Mariusz
 2. Brzezińska Joanna
 3. Buczyńska Anita
 4. Dąbkowska Barbara
 5. Dąbkowski Krzysztof
 6. Dąbrowska Joanna
 7. Drzewicka  Agnieszka
 8. Garczyńska Marzena
 9. Grzybowska Marlena
 10. Jamka  Krzysztof
 11. Kalota Jolanta
 12. Kalota Rita
 13. Komorowska Ilona
 14. Kujawa Anna
 15. Marcinkowska Katarzyna
 16. Niewiadomska Małgorzata
 17. Olczak Piotr
 18. Orlińska Beata
 19. Orliński Rafał
 20. Owczarzak Wioletta
 21. Rogowska Wioletta
 22. Rothbard Justyna
 23. Smółka Justyna
 24. Szymaniak Magdalena
 25. Trojanowska Sylwia
 26. Wiciak Krzysztof
 27. Zielonka Ewa


 

Rok 1994/1995

wychowawca: Maria Czerwińska

Klasa VIII a

 1. Bartosiak Grzegorz
 2. Basior Sławomir
 3. Chłystek  Paweł
 4. Garczyńska Agnieszka
 5. Gatyńska Lena
 6. Jasińska Monika
 7. Kobylański Łukasz
 8. Kornacki Marcin
 9. Kubiak Justyna
 10. Łukawski Mariusz
 11. Mitrowski Piotr
 12. Paruszewska Monika
 13. Pawłowski Marcin
 14. Pisarek Anna
 15. Przybylska Urszula
 16. Rokicka Bożena
 17. Owczarek Monika
 18. Orliński Tomasz
 19. Połeć  Robert
 20. Tępczyk Anna
 21. Wieczorek Monika
 22. Wiącek Agnieszka
 23. Wożniak Sławomir
 24. Wódka Małgorzata

 

 

Rok 1995/1996

wychowawca: Agnieszka Wożniak

Klasa VIII b

 1. Bandos Bogumił
 2. Buraczyńska Róża
 3. Chłystek Robert
 4. Gołębiewski  Łukasz
 5. Górski Radosław
 6. Januszewski Paweł
 7. Kaczmarek Marcin
 8. Kielak Robert
 9. Kornacka Monika
 10. Lachowicz  Piotr
 11. Lenart Ireneusz
 12. Matuszewska Barbara
 13. Paruszewska Małgorzata
 14. Reszczyńska Anna
 15. Skomiała Marcin
 16. Smogała Rafał
 17. Stefaniak Małgorzata
 18. Szymański Dariusz
 19. Szymborska Edyta
 20. Urbańska Marta
 21. Winnicka Monika
 22. Winnicka Teresa
 23. Zawadzka Emila
 24. Żakowski Łukasz

 

 

Rok 1995/1996

wychowawca :  Elżbieta Gatyńska

Klasa VIII a

 1. Bartosiak Rafał Jerzy
 2. Dąbrzał Aneta
 3. Domański Przemysław
 4. Gajewski Dariusz
 5. Gajewski Robert
 6. Górski Jarosław
 7. Jabłońska  Edyta
 8. Jeznach Cezary
 9. Jeznach Mariusz Ryszard
 10. Józwik Krzysztof
 11. Józwik Michał
 12. Kalota Tomasz
 13. Kobla Katarzyna
 14. Kwiatkowski Marcin
 15. Mikołajewska Anna Justyna
 16. Nowicka Ewa
 17. Orliński Paweł
 18. Owczarzak Agnieszka
 19. Pietrzyk Marta
 20. Rolewska Anna Magdalena
 21. Monika Szperek
 22. Wojtkowiak Dorota
 23. Zakościelna Iwona
 24. Zielińska Aneta
 25. Żakowska Agnieszka

 

 

Rok 1996/1997

wychowawca: Zdzisław Szmagliński

Klasa VIII b

 1. Boczkowska Joanna
 2. Chmielewska Katarzyna
 3. Dąbrowska Iwona
 4. Dąbrowski Jarosław
 5. Domańska Martyna
 6. Kamiński Zdzisław
 7. Kruk Agnieszka
 8. Marcinkowska Joanna
 9. Oporski Emil
 10. Orlińska Monika
 11. Pietrzyk Cezary
 12. Racki Emil
 13. Sobied Radosław
 14. Sobczek Agnieszka
 15. Szymański Bogumił
 16. Tomczak Krzysztof
 17. Tomczak Piotr
 18. Urbański Adam
 19. Wierzbicka Beata
 20. Znajdek Marcin
 21. Żakowska Agnieszka
 22. Żakowski Daniel

 

 

 Rok 1996/1997

wychowawca: Małgorzata  Malczewska

Klasa VIII a

 1. Adamczyk Anna
 2. Błaszczyk Damian
 3. Błaszczyk Krzysztof
 4. Błaszczyk Krzysztof
 5. Dmoch Joanna
 6. Duplicki Tomek
 7. Duplicki Tomasz
 8. Fortuniak Małgorzata
 9. Gółrecka Martyna
 10. Grzelak Sylwia
 11. Imbir Małgorzata
 12. Jamka Sylwester
 13. Jaworska Justyna
 14. Józioch Anna
 15. Łopata Roksana
 16. Marciniak Magdalena
 17. Orlińska Karolina
 18. Petrykowski Paweł
 19. Petrykowski  Piotr
 20. Podkański Paweł
 21. Przywoźny Jarosław
 22. Przywoźny Mariusz
 23. Przywoźny Rafał
 24. Stelmach Monika
 25. Wieczorek  Monika
 26. Woźnicki Krzysztof
 27. Zakościelna Edyta

 

 

 

Rok 1997/1998

wychowawca : Janusz Wlazło

Klasa VIII a

 1. Cechmistrz Radosław
 2. Dmoch Daniel
 3. Duplicka Agnieszka
 4. Fabijańczyk Ewelina
 5. Gajewska Katarzyna
 6. Gonta Jolanta
 7. Gonta Marcin
 8. Grabowski Wojciech
 9. Jasińska Iwona
 10. Kozłowska Małgorzata
 11. Kubera Monika
 12. Mikołajewska Renata
 13. Niewiadomska  Mirosława
 14. Orliński Arkadiusz
 15. Petrykowska Anna
 16. Petrykowska Gabriela
 17. Podkańska Ewa
 18. Sejka Tomasz
 19. Stelmach Przemysław
 20. Wierzbicka Małgorzata
 21. Winnicki Mirosław
 22. Zielińska Żaneta

 

 

 

Rok 1997/1998

wychowawca: Danuta Jasińska

Klasa VIII b

 1. Chłystek Ewa
 2. Czerwińska Joanna
 3. Dąbrowska Anna
 4. Dąbrowska Monika
 5. Kaczorowski Radosław
 6. Kamiński Grzegorz
 7. Kiełbasińska Joanna
 8. Komorowska Joanna
 9. Lenart Arkadiusz
 10. Laśkiewicz Mariusz
 11. Marcinkowski Piotr
 12. Maręcka Iwona
 13. Orlińska Karolina
 14. Orlińska Katarzyna
 15. Staniszewski Mariusz
 16. Szymerska Monika
 17. Śnierczewski Karol
 18. Wożnicka Ilona
 19. Wężowska Justyna
 20. Zagajewska Beata
 21. Zwierzchowski Grzegorz
 22. Żakowska Joanna

 

 

 

Rok 1998/1999

wychowawca: Maria Czerwińska

Klasa VIII a

 1. Bandos Marlena
 2. Boczkowska Ewa
 3. Dąbkowski Piotr
 4. Duplicki Przemysław
 5. Jasiński Rafał
 6. Kojara Łukasz
 7. Kossakowska Agnieszka
 8. Kruk Marcin
 9. Milczarek Jakub
 10. Orlińska Katarzyna
 11. Sejdak Robert
 12. Skopiński Piotr
 13. Smółka Małgorzata
 14. Sobczak Sebastian
 15. Szymański Mariusz
 16. Trojanowski Mariusz
 17. Walczak Hanna
 18. Wilanowska Ewelina
 19. Winnicka Eliza
 20. Znajdek Łukasz
 21. Żakowska Magdalena
 22. Żakowska Monika
 23. Żulczyk Tomasz

 

 

 Rok 1998/1999

wychowawca : Ryszard Wiśniewski

Klasa VIII b

 1. Cichocki Sławomir
 2. Ciura Radosław
 3. Dąbrzał Karolina
 4. Dudziński Mariusz
 5. Fabijańczyk Przemysław
 6. Jaroń Justyna
 7. Jasińska Anna
 8. Kalota Iwona
 9. Kalota Magdalena
 10. Kozłowski Paweł
 11. Kubera Marcin
 12. Łapczyński Mariusz
 13. Mańkowska Marzena
 14. Maślanka Marcin
 15. Oporski Jarosław
 16. Orlińska Justyna
 17. Orliński Paweł
 18. Płocharcyk Katarzyna
 19. Sikora Beata
 20. Smółka Agnieszka
 21. Staniszewski Krzysztof
 22. Stańczewska Małgorzata
 23. Tądera Beata
 24. Tymorek Monika
 25. Wieczorek Kamil
 26. Wilczek Łukasz
 27. Wójtowicz Piotr

 

 Rok 1999/2000

wychowawca: Elżbieta Zapisek

Klasa VI a

 1. Borecki Michał
 2. Brzezińska Marlena
 3. Chaba Piotr
 4. Drzewiecki Michał
 5. Gonta Ewa
 6. Halek Piotr
 7. Jaworski Janusz
 8. Kalisiak Joanna
 9. Łapczyński Dariusz
 10. Marcinkowska Izabela
 11. Matusiewicz Anna
 12. Orliński Paweł
 13. Racka Małgorzata
 14. Rothbard Tobiasz
 15. Siciński Łukasz
 16. Staniszewski Andrzej
 17. Szyperska Joanna
 18. Żakowski Emil
 19. Żelechowski Wojciech

 

  

Rok 1999/2000

wychowawca: Elżbieta Gatyńska

Klasa VI b

 1. Brysiak Adrian
 2. Chudzyński Mariusz
 3. Cieślak Mariusz
 4. Ciura Martyna
 5. Fortuniak Ilona
 6. Jackowska Anna
 7. Jaroń Paweł
 8. Jeznach Karolina
 9. Jóźwik Przemysław
 10. Kiełbasińska Jolanta
 11. Krakowiak Jarosław
 12. Kwiatkowski Kamil
 13. Leszczyńska Anna
 14. Leszczyński Paweł
 15. Nowicka Marzena
 16. Opala Zbigniew
 17. Orliński Jarosław
 18. Osińska Iwona
 19. Piwowarczyk Albina
 20. Piwowarczyk Rafał
 21. Rokicka Anna
 22. Smółka Grzegorz
 23. Żakowska Ewelina

 

 

 

Rok 1999/2000

wychowawca: Alina Sobielarska

Klasa VIII a

 1. Andrzejczyk Katarzyna
 2. Błaszczyk Mariusz
 3. Dybiec Emilia
 4. Furnan Piotr
 5. Kalota Robert
 6. Kossakowska Beata
 7. Leśkiewicz Cezary
 8. Łopata Tomasz
 9. Łukawska Dorota
 10. Orlińska Mariola
 11. Orlińska Wioletta
 12. Pisarek Małgorzata
 13. Podkańska Paulina
 14. Smółka Monika
 15. Syguła Marcin
 16. Szewczyk Mariola
 17. Szymański Ireneusz
 18. Tomczak Tomasz
 19. Tomczak Wojciech
 20. Walczak Urszula
 21. Wilczek Katarzyna
 22. Żakowska Agnieszka
 23. Żakowska Anna


 

 

 

 Rok 1999/2000

 

wychowawca Agnieszka Woźniak

Klasa VIII b

 1. Boczkowska Marlena
 2. Brzezińska Wioletta
 3. Dachowski Jarosław
 4. Fabisiak Seweryn
 5. Fronczak Zbigniew
 6. Grzesiak Przemysław
 7. Hryniewiecki Jarosław Piotr
 8. Igniatowska Marlena
 9. Jamka Katarzyna
 10. Janiak Jarosław
 11. Jasiński Bartłomiej
 12. Jóźwik Paulina
 13. Kornacka Ewelina
 14. Krakowiak Grzegorz
 15. Pińkowski Mirosław
 16. Racka Dorota
 17. Skumiał Karolina
 18. Smółka Paweł
 19. Tymotek Anna
 20. Wesołowski Bartosz Tomasz
 21. Wojciechowska Justyna Małgorzata
 22. Wosińska Anna
 23. Wojtkowiak Anna

 

 

 

Rok 1999/2000

wychowawca: Zdzisław Szmagliński

Klasa VI a

 1. Bednarek Damian
 2. Dupliki Krzysztof
 3. Górzyńska Anna
 4. Kiełbasiński Łukasz
 5. Księżak Paulina
 6. Maślanka Anna
 7. Niewiadomski Dariusz
 8. Orliński Dominik
 9. Orliński Emil
 10. Orliński Marek
 11. Pawłowska Justyna
 12. Petrykowski Robert
 13. Pisarek Paulina
 14. Sicińska Paulina
 15. Sobczak Paulina
 16. Tądera Adam
 17. Wolski Marcin

 

  

Rok 1999/2000

wychowawca: Danuta Jasińska

Klasa VI b

 1. Chrzanowska Aneta
 2. Domańska Katarzyna
 3. Duplika Agata
 4. Drzewiecki Andrzej
 5. Grzybowski Dariusz
 6. Jabłoński Wojciech
 7. Kalota Katarzyna
 8. Kowalski Marcin
 9. Kwiatkowski Piotr
 10. Marcinkowska Karolina
 11. Oporska Joanna
 12. Orlińska Monika
 13. Orliński Damian
 14. Trojanowska Monika
 15. Wierzbicki Grzegorz
 16. Wileński Emil
 17. Wilanowska Wioleta
 18. Zwierzchowska Natalia

 

 

 

Rok 2000/2001

wychowawca: Radosław Ulicki

Klasa VI

 1. Boczkowska Anna
 2. Boczkowski Jan
 3. Chudzyński Piotr
 4. Dąbrzał Piotr
 5. Dudziński Arkadiusz
 6. Grzesiak Kornelia
 7. Hryniewiecka Magdalena
 8. Ignatowska Anna
 9. Jackowski Tomasz
 10. Jarka Tomasz
 11. Kalinowski Łukasz
 12. Kalota Joanna
 13. Kiełbasińska Małgorzata
 14. Kmiecińska Joanna
 15. Kruk Tomasz
 16. Kubik Karolina
 17. Pałczyńska Beata
 18. Nowicki Jarosław
 19. Orlińska Justyna
 20. Paruszewski Mariusz
 21. Pawłowski Daniel
 22. Sieczkowska Malwina
 23. Sobczak Dawid
 24. Socha Wojciech
 25. Staniszewska Małgorzata
 26. Stelmach Marlena
 27. Tempczyk Justyna
 28. Walczak Mariusz
 29. Wilanowski Damian
 30. Wojciechowski Paweł
 31. Wódka Anna
 32. Wojtowicz Małgorzata
 33. Wyględowska Sylwia
 34. Nowicka Katarzyna

 

  

 

Rok 2001/2002

wychowawca: Maria Czerwińska

Klasa VI a

 1. Chrzanowska Paulina
 2. Gadzinowski Konrad
 3. Grzesiak Paulina
 4. Halek Paweł
 5. Jadczak Anna
 6. Jamka Ewelina
 7. Kobierecka Justyna
 8. Mikołajewski Jarosław
 9. Opala Joanna
 10. Orliński Krzysztof
 11. Orlińska Magdalena
 12. Orliński Radosław
 13. Orlińska Sylwia
 14. Pawłowski Daniel
 15. Pendowski Daniel
 16. Pendowski Marcin
 17. Popławska Joanna
 18. Przywoźny Kamil
 19. Skopińska Katarzyna
 20. Smółka Kamil
 21. Szymerska Justyna
 22. Wilanowska Magdalena
 23. Wiśniewska Agnieszka
 24. Znajdek Michał
 25. Żakowski Maciej

 

 

  

Rok 2001/2002

wychowawca: Elżbieta Nowicka

Klasa VI b

 1. Boczkowski Łukasz
 2. Bugaj Dawid
 3. Chudzyńska Anna
 4. Dąbrowski Łukasz Paweł
 5. Grabowska Ewa
 6. Grzelak Daniel
 7. Jaroń Paweł
 8. Jeznach Piotr Paweł
 9. Kalisiak Mariola
 10. Kalisiak Roman
 11. Kossakowski Konrad
 12. Krakowiak piotr
 13. Krzemiński Kamil
 14. Malczewski Mateusz Jerzy
 15. Marcinkowska Małgorzata
 16. Rybicki Kamil
 17. Smagała Martyna Anna
 18. Smółka Karolina
 19. Stępień Karolina
 20. Urbaniak Ewa
 21. Żelazowska Małgorzata

 

 

Rok 2002/2003

wychowawca: Danuta Jasińska

Klasa VI a

 1. Boczkowski Piotr
 2. Chrzanowski Dawid
 3. Ciura Mariola
 4. Dmoch Łukasz
 5. Dragoński Damian
 6. Jackowski Piotr
 7. Jacak Krzysztof
 8. Jarka Weronika
 9. Jeznach Damian
 10. Marcinkowski Dominik
 11. Maślanka Radosław
 12. Osińska Magdalena
 13. Stelmach Karolina
 14. Trojanowska Joanna
 15. Urbaniak Joanna
 16. Urbaniak Katarzyna
 17. Wojciechowska Katarzyna
 18. Wojtowicz Dorota

 

 

 

  

 

 

 

 &nbs

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im.gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie
  96-512 Młodzieszyn, ul. Wspólna 13a woj. mazowieckie
 • (0-46)861-65-03
  fax046 861-65-03

Galeria zdjęć