Nawigacja

Projekty UE

O projekcie

 


Mlodzieszyn_inf._na_str_www.docSzkoła Podstawowa  im. Gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego

z oddziałami gimnazjalnymi w Młodzieszynie

w okresie od 01.08.2017r. do 30.06.2019r. realizuje projekt pn„Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieszynie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojwództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś X , Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych)”

Projekt jest  przeznaczony jest dla uczniów klas szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Młodzieszynie. Łączna wartość projektu wynosi 488 706,85 zł., finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest wyższy poziom kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 252 uczniów/ 121 kobiet województwa mazowieckiego w Młodzieszynie do 30.06.2019r. poprzez objęcie ich ofertą edukacyjną w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Cele szczegółowe zakładają:

 1. Rozwijanie  kompetencji kluczowych 252U/121K poprzez realizację ciekawych zajęć dodatkowych w 2017/2019r.
 2. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań u 46U/22K poprzez organizację zajęć metodą eksperymentu w 2017/2019r.
 3. Podniesienie wiedzy i umiejętności 40U/18K mających trudności w nauce poprzez organizację zajęć wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych w 2017/2019r.
 4. Podnoszenie kompetencji cyfrowych u 46U/22K interesujących się informatyką w 2017/2019r.
 5. Podniesienie kompetencji 12N/ 10K nauczycielom poprzez organizację szkoleń 2017/2019r.

 

 

W ramach realizacji projektu ,, Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieszynie” są prowadzone następujące zajęcia:

 1. Szkolenia dla nauczycieli
 2. Zajęcia z języka angielskiego
 3. Zajęcia wyrównawcze z matematyki
 4. Zajęcia z przyrody w formie eksperymentu
 5. Zajęcia z informatyki
 6. Zajęcia z uczniami o specjalnych potrzebach
 7. Zajęcia z matematyki dla uczniów oddziałów gimnazjalnych
 8. Zajęcia z bloku biologiczno-geograficznego dla uczniów oddziałów gimnazjalnych
 9. Zajęcia  metodą eksperymentu z bloku fizyko-chemicznego dla uczniów oddziałów gimnazjalnych
 10. Zajęcia z informatyki dla  uczniów oddziałów gimnazjalnych
 11. Wyjazdy edukacyjne

    Jednym z elementów projektu jest również doposażenie bazy dydaktycznej szkoły   w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, dobrany odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych. Do szkoły zostaną zakupione tablice i plansze interaktywne, różnego rodzaju przyrządy wykorzystywane w nauce matematyki, przyrody, chemii i informatyki. Dodatkowym atutem projektu są zaplanowane dla uczniów wyjazdy edukacyjne dwa razy w roku szkolnym, w tym po jednym do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie a także do Ogrodu Botanicznego w Powsinie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im.gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie
  96-512 Młodzieszyn, ul. Wspólna 13a woj. mazowieckie
 • (0-46)861-65-03
  fax046 861-65-03

Galeria zdjęć