Nawigacja

O szkole

Szkoła Podstawowa im.gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie

 

 

MISJA

Szkoła Podstawowa w Młodzieszynie jest miejscem:

 

 1. poszanowania godności i praw każdego człowieka,
 2. wspierania wszechstronnego rozwoju uczniów,
 3. sprawiedliwego rozwiązywania problemów,
 4. kształtowania postaw patriotycznych, obywatelskich, wolontariackich, moralnych, prozdrowotnych,  proekologicznych.
 5. kreowania przyjaznej, radosnej atmosfery, dającej poczucie bezpieczeństwa i akceptacji

 

Szkoła  wspiera wszechstronny rozwój ucznia poprzez działalność: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, przy aktywnym uczestnictwie uczniów, we współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym oraz instytucjami i organizacjami wspomagającymi jej  działalność . Szkoła Podstawowa w Młodzieszynie to szkoła z własnym obliczem, tradycją i tożsamością, w środowisku postrzegana jako  wiodąca i nowoczesna.

Daje możliwość rozwijania talentów i zdolności uczniów, osiągania sukcesów w różnych dziedzinach. Placówka jest dobrze wyposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne, umożliwiające pracę aktywnymi metodami z uwzględnieniem technologii komputerowej i informacyjnej.

 

Priorytety w programie rozwoju naszej szkoły

 

·        Wysoka jakość nauczania i uczenia się

·        Przyjazna atmosfera wychowawcza

·        Efektywna współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym

·        Bogata oferta dydaktyczna

·        Nowoczesne programy, metody i formy nauczania

·        Promocja szkoły w środowisku

·        Tradycje i obrzędowość szkoły

·        Promocja zdrowego stylu życia

 

Szkoła w „pigułce”

 

·        210 uczniów w 11 oddziałach I-VI, oraz 77 uczniów

w 4 oddziałach przedszkolnych. Razem 287 dzieci.

·        25 nauczycieli w tym 18 dyplomowanych, 3 mianowanych

i 4 kontraktowych

·        2 pracowników administracji

·        8 pracowników obsługi

·        12 sal lekcyjnych+ 4 sale przedszkolne

·        Sala gimnastyczna wspólna z Gimnazjum

·        Zespół boisk

·        Plac zabaw dla dzieci

·        Galeria obrazów i rzeźb Janusza Wildena

·        Pracownia komputerowa z dostępem do Internetu

·        Biblioteka i czytelnia-   Centrum Informacji Multimedialnej

·        Stołówka szkolna

·        Zajęcia specjalistyczne: logopedia, terapia pedagogiczna, rewalidacja, zespoły wyrównawcze

·        Koła zainteresowań

- polonistyczno-dziennikarskie

- teatralne

- przyrodnicze

- matematyczne

- artystyczne grupa I-III i IV-VI

·        Szkolne Koło Sportowe, wyjazdy na basen

·        Szkolne Koło LOP, SKO

·        Samorząd Uczniowski

·        Mały Samorząd klas I-III

·        Szkolne Koło PCK

·        66Drużyna Harcerska Knieje, Drużyna Zuchowa Tęczowa Gromada

·       Gazeta szkolna „Co w szkole piszczy”

      

 

 

 

                                                                                                        

                                       

                                     

     Uczeń jest w centrum naszych działań, które mają go rozwijać, umożliwiać wykorzystanie jego indywidualnych możliwości. Wspieramy nowatorstwo, wdrażamy opracowane przez nauczycieli programy własne m.in. „ Zarządzanie relacjami Szkoła-rodzice”, „Szkolny system pracy z uczniem zdolnym”, „Program profilaktyki „Zdrowa i bezpieczna Szkoła”, „Program wychowawczy”.

     W 2003r otrzymaliśmy tytuł „Szkoły z Klasą” , oferujemy naszym uczniom wiele ciekawych projektów, inicjujemy pracę z różnymi placówkami i organizacjami.

    Umożliwiamy naszym uczniom szeroki kontakt z przyrodą z kulturą, staramy się, aby poznawali okolicę, a także inne regiony naszego kraju, w związku z tym organizujemy liczne wycieczki.

Organizujemy wyjazdy do kina, teatru, na lekcje muzealne, wystawy, organizujemy wyjazdy na basen, lodowisko. 

     Dzięki współpracy z Organem Prowadzącym,  pozyskujemy fundusze unijne.

     Liczne organizacje i koła zainteresowań dają uczniom możliwość wykorzystywania

i rozwijania swoich zdolności. Dzieci pod kierunkiem nauczycieli biorą udział w konkursach , projektach

i zawodach sportowych. Osiągamy sukcesy nie tylko w powiecie, ale i w województwie.

Prężnie działa 66 Drużyna Harcerska „Knieje” oraz Drużyna Zuchowa "Tęczowa Gromada" . Organizowane są biwaki, rajdy. Szczególnie uroczyście obchodzimy rocznice związane z wrześniem 1939 roku, organizujemy spotkania, apele, odbywa się „Marsz Uliczny” im. gen. Stanisława  Grzmota – Skotnickiego.

     Cała społeczność szkolna chętnie włącza się akcje charytatywne. Jesteśmy laureatami powiatowego  konkursu Ośmiu Wspaniałych w kategorii Ósemek. Od wielu lat bierzemy udział w WOŚP , współpracujemy z TPD, Domem Opieki Społecznej w Młodzieszynie i Caritasem.  Jestesmy współorganizatorami Wigilii dla samotnych mieszkańców Młodzieszyna.

     Tradycją w naszej szkole stało się organizowanie zajęć, spotkań otwartych. Zapraszamy na nie nauczycieli, gości, rodziców. Poprzez wymianę doświadczeń, dzielenie się wiedzą, pokazanie metod pracy, rodzice mogą bliżej poznać pracę nauczycieli, oraz przyjrzeć się swoim dzieciom w grupie rówieśniczej. Dzięki Radzie Rodziców, którzy finansowo wspierają swoje dzieci możliwa jest nasza oferta. Rodzice uczestniczą we wszystkich uroczystościach szkolnych, imprezach, wyjazdach.

   Współpracujemy z licznymi organizacjami i instytucjami wspomagającymi szkołę.

Wspierają nas:  

 • Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie,
 • Wójt i Rada Gminy w Młodzieszynie

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im.gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie
  96-512 Młodzieszyn, ul. Wspólna 13a woj. mazowieckie
 • (0-46)861-65-03
  fax046 861-65-03

Galeria zdjęć