Nawigacja

 • Informacja Wójta Gminy Młodzieszyn

                           Szanowni Mieszkańcy

  Na terenie naszej gminy,  podobnie jak w całym kraju, 1 września rusza Powszechny Spis Rolny 2020. Potrwa on do 30 listopada. Jest to największe i najważniejsze badanie polskiego rolnictwa. Odbywa się co 10 lat i jest obowiązkowe dla wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych.

  Informacja, którą Państwo czytacie, skierowana jest do mieszkańców naszej gminy/naszego miasta, którzy prowadzą działalność rolniczą (obejmującą m.in. produkcję roślinną i zwierzęcą, sadownictwo i inne) i otrzymali list Prezesa GUS informujący o tegorocznym spisie rolnym.

  Zachęcam do udziału w spisie, ponieważ ma to ogromne znaczenie nie tylko dla rolnictwa, ale i dla całego społeczeństwa. Dzięki uzyskanym podczas spisu informacjom lokalne, regionalne i krajowe instytucje mogą prowadzić działania wspierające rolników, tworzyć strategie wspierające społeczności wiejskie, podejmować skuteczne decyzje zapewniające bezpieczeństwo żywnościowe, ważne dla nas wszystkich. Dane spisowe są też kluczowe podczas ustalania unijnych dopłat dla rolnictwa.  

  W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 mogą Państwo wziąć udział na trzy sposoby:

  Spisać się samodzielnie przez Internet. Do tej metody zachęcam najbardziej, ponieważ jest on bezpieczna
  i wygodna. Można spisać się w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. Dla osób, które nie mają komputera ani smartfona, planowane jest przygotowanie specjalnego punktu spisowego w gminie. Będzie można się tam spisać przy wsparciu asystenta. Informację o lokalizacji punktu znajdą Państwo na stronie internetowej naszej gminy lub w budynku Urzędu.

  Jeśli z ważnych powodów ktoś nie może lub nie chce spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię spisową (pod numer 22 279 99 99 w.1) i spisać się przez telefon. Pod tym numerem można też uzyskać niezbędne informacje o spisie.

  Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon), może spodziewać się telefonu z Urzędu Statystycznego lub wizyty rachmistrza. W takim przypadku nie będzie już można odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć tego na inny termin. Rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.

  Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości proszę zadzwonić pod wskazany nr infolinii spisowej. Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 znajduje się na stronie internetowej spisrolny.gov.pl. Warto też na bieżąco śledzić stronę internetową lub konta społecznościowe (Facebook) naszego urzędu oraz Urzędu Statystycznego w Warszawie.

  Serdecznie dziękuję za zrozumienie, pomoc i gotowość do spełnienia obywatelskiego obowiązku. Liczę na Państwa. Spiszmy się, jak na rolników przystało.

   

   

   

  Z wyrazami szacunku

  Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk

   

                          

 • Dzień kropki w świetlicy

 • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, Nauczyciele !!!

   

  Pierwszego września zgodnie z decyzją MEN i wytycznymi MZ, GIS , MEN rozpoczynamy pracę stacjonarną w szkole. Bardzo cieszymy się na spotkanie z dziećmi i młodzieżą.  Bezpośredni kontakt uczniów z nauczycielami oraz rówieśnikami jest bardzo ważny nie tylko  dla edukacji ,ale także dla  rozwoju uczniów w pełnym tego słowa znaczeniu.

  Niestety funkcjonować będziemy w  reżimie sanitarnym  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

    Aby zapewnić właściwe, zgodne z wytycznymi, bezpieczne warunki, przygotowaliśmy szkołę lokalowo oraz opracowaliśmy procedury, które musicie poznać i przestrzegać.  Zasady są proste, przejrzyste, łatwe do zapamiętania. Zamieściliśmy je na stronie internetowej w dokumentach oraz w zakładce przedszkole, a także  w dzienniku Librus. Bardzo prosimy rodziców o wypełnienie i podpisanie oświadczeń i dostarczenie drogą mailową(podpisany scan) na adres  szkoły spmlodzieszyn@wp.pl

  Drodzy Uczniowie,

  życzę, aby rozpoczynający się rok szkolny 2020/2021 był pełen sukcesów, ciekawych wyzwań edukacyjnych mimo rygoru sanitarnego. Niech czas spędzony w szkole z rówieśnikami pozwoli odkryć nowe pasje i rozwinąć zainteresowania, które dostarczą wiele radości.

  Drodzy Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi niech rozpoczynający się rok szkolny, będzie czasem spokojnej i efektywnej pracy, dającej zadowolenie.

  Szanowni Rodzice,

  jesteście Państwo ważną częścią szkolnej społeczności. Niech to współdziałanie zaowocuje  zdrowiem oraz sukcesami Waszych dzieci i przyniesie wiele powodów do zadowolenia.

  Dla ich bezpieczeństwa, ale i naszych rodzin starajmy się być wyrozumiali, cierpliwi i odpowiedzialni. Jesteśmy w niecodziennej sytuacji, ale zapewne jeszcze wiele razy będziemy wypracowywać  inne rozwiązania, adekwatne do sytuacji epidemicznej. Myślę, że dla dobra dzieci oczekujemy bezwzględnego stosowania zasad, przypominania o zasadach higieny, liczymy na Państwa wsparcie, szczerość i otwartość w wymianie spostrzeżeń.

  Wiele razy pokazaliśmy, że wspólnie, równym frontem, możemy wiele dobrego zrobić w naszej szkole.

  Życzę wszystkim dużo, dużo zdrowia. Małgorzata Malczewska

   

 • WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

 • Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

   

  W okresie od 01.07.2019r. do 31.07.2020r. Gmina Młodzieszyn realizuje projekt pn„Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Młodzieszyn” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojwództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś X , Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 „Edukacja przedszkolna”.

  Projekt jest  przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i nauczycieli w Młodzieszynie, Janowie i Kamionie.

  Łączna wartość projektu wynosi 563 725,23 zł i jest on finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Cele projektu:

  Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości wczesnej edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 18(10dz.,8ch) nowych miejsc wychowania przedszkolnego (8 w OWP Janów i 10 w OWP Kamion), dostosowanie istniejącego miejsca wychowania przedszkolnego do potrzeb 1 dziecka z niepełnosprawnością w OWP Młodzieszyn, wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych u 162 dzieci(75dz.), a także podniesienie kompetencji u 9N/9kobiet z 3 OWP w Gminie Młodzieszyn do 31.07.2020 r

  Cele szczegółowe zakładają:

  1.Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez zwiększenie l. miejsc wychowania przedszkolnego o 38% (z 47 miejsc do 65) w 2 istniejących Oddziałach Przedszkolnych (OP) w Janowie i Kamionie do 31.07.2020)-organ prowadzący  Gmina Młodzieszyn.

  2.Zapewnienie specjalistycznej oferty edukacyjnej dla 1 chłopca z niepełnosprawnością poprzez udział w indywidualnych zajęciach, które niwelują deficyt wynikający z niepełnoprawności do 31.07.2020r.w OP w Młodzieszynie

  3. Wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z gminy Młodzieszyn ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla wszystkich 162 dzieci/75 dziewczynek , na podstawie indywidualnych potrzeb, poprzez udział w specjalistycznych zajęciach dodatkowych do 31.07.2020r.

  4. Podniesienie jakości wychowania przedszkolnego poprzez podniesienie kompetencji zawodowych u 9 nauczycieli ( 9 kobiet ) edukacji przedszkolnej w ramach przeprowadzonych szkoleń do 30.X.2019r.

  W ramach projektu powstaną nowe grupy dla dzieci przedszkolnych, dla których zostaną wyremontowane oraz wyposażone sale i łazienki. Dla wszystkich dzieci zaplanowano szereg zajęć dodatkowych,  w tym specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnością a także zostanie doposażony plac zabaw. Dla nauczycieli zaplanowano trzy rodzaje szkoleń podnoszące ich kompetencje.

  DOKUMENTY REKRUTACYJNE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE "PROJEKTY UNIJNE"

   

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                             

   

 • Bezpieczne wakacje

 • Podziękowanie

  Szanowna Dyrekcjo, drodzy Nauczyciele!

   W imieniu wszystkich uczniów klasy ósmej pragnę wam podziękować za te 8 wspaniałych lat naszej edukacji. Dziękujemy z całego serca za okazane nam zaufanie oraz za cierpliwość włożoną w nasze nauczanie. Mimo, iż opuszczamy mury naszej szkoły, to zawsze będziemy z nostalgią wspominać dawne chwile. Chwile radości i zabawy oraz stresu i nauki. Czeka nas jeszcze wiele, ale to dzięki Wam jesteśmy przygotowani na naszą dalszą edukację w szkole średniej. Dzięki Wam będziemy mogli w przyszłości spełniać nasze cele i się dalej dokształcać. Pomimo naszego marudzenia i przeszkadzania na lekcjach jesteśmy wdzięczni za Waszą wyrozumiałość i wspaniałe kształcenie.

  Dziękujemy Pani od języka polskiego, za to, że nauczyła nas bogatego słownictwa oraz umiejętności dobrego wypowiadania się. Dziękujemy również za zapoznanie z najlepszymi dziełami wybitnych pisarzy i poetów.

  Dziękujemy Pani od matematyki, za nauczenie nas logicznego myślenia oraz zdolności wykorzystywania działań w codziennym życiu.

  Dziękujemy Panu od języka angielskiego oraz Panu od języka niemieckiego, za poszerzanie naszych zdolności komunikacji oraz za zapoznawanie nas z inną kulturą.

  Dziękujemy Pani od chemii i fizyki, za nauczenie nas reakcji chemicznych i pierwiastków oraz za nauczenie nas zasad rządzących ciałami dookoła nas.

  Dziękujemy Pani od biologii, za to, że dzięki Niej znamy nasz organizm oraz inne organizmy żywe zamieszkujące naszą planetę.

  Dziękujemy Panu od geografii, za naukę o innych kontynentach i państwach oraz za wspaniałe wykłady o ukształtowaniu powierzchni Polski.

  Dziękujemy Panu od historii i wiedzy o społeczeństwie, za przekazanie nam wiedzy o dziejach Polski i całego świata oraz o zasadach życia w społeczeństwie i o naszych prawach.

  Dziękujemy Pani od informatyki, za nauczenie nas korzystania z różnych programów komputerowych oraz tworzenia własnych stron internetowych.

  Dziękujemy Pani od religii, za rozwijanie naszej duchowości, wiary i ważnych dla nas zasad moralnych.

  Dziękujemy Pani od plastyki i Panu od muzyki, za rozwijanie naszych talentów oraz artystycznego ducha.

  Dziękujemy Pani od techniki, za nauczenie nas samodzielności oraz wyobraźni przestrzennej.

  Dziękujemy Pani od edukacji dla bezpieczeństwa, za to, że potrafimy udzielać pierwszej pomocy oraz radzić sobie w sytuacji zagrożenia.

  Dziękujemy Panu od wychowania fizycznego, za rozwijanie w nas pasji oraz dyscypliny.

  Dziękujemy naszej Pani wychowawczyni, za pomoc i troskę w naszym wychowaniu za te wszystkie lata.

  Pragniemy również podziękować wszystkim pracownikom naszej szkoły. Paniom kucharkom, woźnym oraz wszystkim innym, którzy dbali o nasze bezpieczeństwo i o całą naszą szkołę. Dzięki nim zawsze mogliśmy cieszyć się miłą i rodzinną atmosferą w tym miejscu. 

  Nigdy Was nie zapomnimy. Mimo tego, iż my idziemy dalej własną ścieżką, to zawsze zostaniecie w naszej pamięci.

  Klasa 8.

 • Koniec roku szkolnego 2019/2020

  Drodzy Uczniowie, Nauczyciele , Szanowni Rodzice,

  ten rok szkolny jest inny, niż każdy do tej pory i jego zakończenie też będzie inne - bez akademii, bez występów, oficjalnych przemówień. Na krótko zobaczycie się ze swoimi wychowawcami, by odebrać od nich świadectwa szkolne.

  Z pewnością wszyscy cieszymy się nadchodzącymi  wakacjami.

  Domyślam się, że nie możecie się już doczekać długich letnich dni wypełnionych zabawą

  i przygodami. To bez wątpienia dla Was najpiękniejszy i zawsze mocno wyczekiwany okres w całym roku.

   Jest to czas beztroski, ale nie może być pozbawiony refleksji związanej z Waszym bezpieczeństwem.

  Pamiętajcie, że od podejmowanych decyzji może zależeć zdrowie, a nawet życie innych. Często o tym przypominamy, ale nigdy nie jest dość, by podkreślać, że odwaga ratuje życie - odwaga, która jest odpowiedzialnością za siebie i bliskich.

  Życzę Wam by każda chwila tych wakacji była pogodna i radosna, ale przede wszystkim bezpieczna.

  Szczególne życzenia kieruję do naszych absolwentów, niech spełnią się wasze marzenia, życzę dostania się do wybranych szkół, wielu nowych przyjaciół, abyście zawsze mile wspominali naszą szkołę.  

  Nauczycielom  dziękuję za całoroczną pracę, za wszelkie starania, które wkładali w wasze wychowanie i edukację, za wsparcie jakie  dawali wam każdego dnia.

  Bardzo dziękuję rodzicom za motywowanie was do nauki, za pomoc w lekcjach zdalnych, za kształtowanie systematyczności , dyscypliny  pracy w domu.

  Na ręce pani Ewy Żakowskiej Przewodniczącej Rady Rodziców gorące podziękowania dla wszystkich rodziców za pomoc, wsparcie i konstruktywną krytykę. Pamiętamy o wszystkich rodzicach angażujących się w życie szkoły. Wychowawcy rozdadzą Państwu podziękowania i listy gratulacyjne. 

    Dziękuję pracownikom administracji i obsługi szkoły, którzy mają swój wkład w realizacje zadań szkoły.


  Miło mi poinformować o wynikach klasyfikacji  : najwyższą średnią ocen i statuetkę najlepszej  w nauce, uzyskała klasa 5a (4,68),

   drugie miejsce klasa 5b (4,62),

   trzecie miejsce klasa 6c (4,51).
  Otrzymaliście w klasach V-VIII  54 oceny wzorowe z zachowania, 60 bardzo dobrych, 23 dobre,

  3 poprawne i 1 nieodpowiednią.

  Z przedmiotów zdobyliście 280 ocen celujących, 615 bardzo dobrych,444 dobre, 361 dostatecznych, 238 ocen dopuszczających oraz 2 oceny niedostateczne.

  W tym roku  wyróżnionych zostało 50 uczniów z klas V-VIII. Gratuluję im świadectwa z czerwonym paskiem.

   37 uczniów otrzymało średnią ocen 5,0 i powyżej.

  Oni  otrzymają stypendia Wójta Gminy Młodzieszyn oraz nagrody książkowe w szkole.

  W klasach I-III  nagrody za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce otrzyma 33 uczniów.

  Wszystkim  życzę jeszcze raz dalszych sukcesów.

   Pragnę podziękować nauczycielom , rodzicom za trud w czasach zdalnego nauczania, za pracę, za poświęcenie, wspólne odrabianie lekcji, za wasze zmęczenie. Jestem wdzięczna za współpracę dla dobra dzieci. Życzę wszystkim zdrowia i oby wszystko wróciło do normy we wrześniu.

  Serdecznie pozdrawiam. Małgorzata Malczewska

   


   

   

 • Rozdanie świadectw 25 i 26 czerwca

  Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie informuje, że rozdanie świadectw, nagród, stypendiów, listów gratulacyjnych na zakończenie roku szkolnego 2019/2020 nastąpi  przez wychowawców klas w dwóch turach tzn.

   Dnia 25.06.czwartek

  Godz. 900     klasa VIII

  Godz. 1000   klasa Ia,     klasa Ib

  Godz. 1100   klasa IIa,       klasa IIb

  Godz.1200    klasa IIIa,     klasa IIIb

  Dnia 26.06. piątek

  Godz. 900      klasa VII,     klasa VIa

  Godz.1000     klasa VIb,    klasa VIc

  Godz. 1100     klasa Va,    klasaVb

  Rodzice mogą też odebrać świadectwo swojego dziecka w sekretariacie szkoły od dnia 29.06. do dnia 3.07.2020r

  Do szkoły na łącznik i salę gimnastyczną zapraszamy uczniów w maseczkach i maksymalnie jednego rodzica. Ze względu na stan epidemii i związane  z tym ograniczenia, prosimy o wyrozumiałość i zachowanie ostrożności

  (dezynfekcja rąk, maseczki, kontakt tylko z wychowawcą).

  Prosimy zachować odległość między sobą na placu przed szkołą w oczekiwaniu na dzieci.

  Nie przewiduje się spotkań wychowawców z dziećmi i rodzicami w grupach przedszkolnych.

 • 16.06.- 18.06. 2020r

 • Plan naboru do Szkół Ponadpodstawowych prowadzony przez Powiat Sochaczewski na rok szkolny 2020/2021

  Informacja przesłana ósmoklasistom przez dziennik Librus

 • Wspaniali są wśród nas

  Sukces naszych wolontariuszek  w XIV Sochaczewskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu wspaniałych” honorującego młodych ludzi, których charakteryzuje ogromna wrażliwość na drugiego człowieka, gotowych do bezinteresownej pomocy osobom słabszym i potrzebującym wsparcia. Wśród nagrodzonych w kategorii „Ósemeczki”  znalazły się trzy nasze uczennice Maja Krysztowiak, Zuzanna Wieczorek i Maja Żakowska.

  „Ci młodzi ludzie nie zawiedli. To dowód na to, że w naszym powiecie mamy ich wielu, wbrew panującym zwyczajom, strachowi przed angażowaniem się w życie społeczne, oni biegną „pod prąd”, ofiarowując drugiemu człowiekowi to, co najcenniejsze – Swój czas i serce.” cytuje za tu.sochaczew .pl

  Z tego miejsca chciałabym podziękować wszystkim wolontariuszom, którzy porządkują groby żołnierskie, organizują paczki bożonarodzeniowe, zbierają kamę dla zwierząt, wspierają wiele akcji charytatywnych i dobroczynnych organizowanych na terenie szkoły, gminy i parafii.

 • Dzień Dziecka

  Z okazji Dnia Dziecka wszystkim Dzieciom tym małym i tym większym życzymy, aby uśmiech zawsze gościł na Waszych twarzach, każdy dzień był wspaniałą przygodą i niósł za sobą wiele pozytywnych doświadczeń. Rada Pedagogiczna.

 • Domowa świetlica cz. II

  Druga część zajęć świetlicowych dla dzieci na czas koronawirusa.

  Wykład o pochodzeniu nazw miejscowych. Polecamy wszystkie materiały edukacyjne Projektu Alpha.

 • Światowy Dzień bez Papierosa

   Co roku 31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Papierosa. Święto stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne.

  Dzień ma również zachęcić do 24-godzinnego okresu abstynencji od wszystkich form konsumpcji tytoniu na całym świecie.

  Zachęcamy uczniów i rodziców do zapoznania się z materiałami, które zostały wysłane przez dziennik elektroniczny. 

   

   

   

   

 • Kalendarz zmian w szkole do wakacji

   

  Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

   

  Od poniedziałku, 18 maja, za zgodą rodziców, prowadzone są bezpośrednie zajęcia dla dzieci mające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

  Zajęcia są prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

   

  Od 25 maja br. za zgodą rodziców mogą być prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.  W naszej szkole rodzice klas I-III nie zgłosili dzieci do udziału w w/w zajęciach. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej zdalnie.

   

  Od 25 maja br. uczniowie klasy VIII,  będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od chęci i potrzeb ucznia. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, będziemy je organizować zgodnie z harmonogramem, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem i zgłoszeniu do dyrekcji szkoły, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością.

   

  Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży mają możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

   Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, po uprzednim zgłoszeniu, umówieniu terminu z nauczycielem przedmiotu lub wychowawcą. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, na wniosek rodziców.  Jeżeli uczeń nie może przyjść na umówiony termin należy zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej, nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

  Dyrektor szkoły  zorganizuje zajęcia, biorąc pod uwagę warunki szkoły oraz procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii.

  Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

   

  Ważne terminy

  21.05. 2020r. Informacja o ocenach niedostatecznych

  Do 8.06. 2020r. Wystawianie ocen przewidywanych, po wystawieniu możliwość poprawy  ocen na wyższą

  12. 06. 2020r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

  16-17-18. 06. 2020r. Egzamin Ósmoklasisty- dni wolne od zajęć dydaktycznych

  19.06.2020r Wystawienie ocen końcowo rocznych

  22.06. 2020r. Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

  26.06.2020r. Koniec Roku Szkolnego

   

 • Wznowienie pracy biblioteki szkolnej

  Od 27 maja 2020 r. wznowiona zostaje działalność biblioteki szkolnej, od poniedziałku do piątku. Biblioteka pracuje wyłącznie w zakresie zwrotów książek (literatury i podręczników) oraz wypożyczeń lektur uczniom klasy ósmej.

  Biblioteka będzie czynna dla Czytelników i Rodziców w dni pracy szkoły:

  poniedziałek    10:00 - 13:00

  wtorek             12:00 - 15:00 

  środa               10:00 - 13:00 

  czwartek          10:00 - 13:00 

  piątek              10:00 - 13:00

  Zwroty materiałów bibliotecznych będą odbywać się na parterze szkoły wg wyznaczonych terminów. Terminy będą przekazywane przez dziennik elektroniczny.

   

 • Mama, to najpiękniejsze słowo świata…

 • Kocham Cię, Mamo Droga

  Dzień 26 maja – Święto Matki – to jedno z najpiękniejszych, a z pewnością, najbardziej osobiste święto w roku. Matka – to synonim miłości i dobra, ciepła rodzinnego i szczęścia, przywiązania, przyjaźni i wiary w to wszystko, co piękne i szlachetne. W tym dniu wszystkie mamy obdarzane są szczególnymi dowodami miłości. Również uczniowie kl. V a nie zapomnieli o swoich mamach, a swoją szczególną wdzięczność wyrazili przygotowując Laurkę  „ Kocham Cię, Mamo Droga…

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im.gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie
  96-512 Młodzieszyn, ul. Wspólna 13a woj. mazowieckie
 • (0-46)861-65-03
  fax046 816-63-13

Galeria zdjęć