Nawigacja

 • DOBRY START Ogłoszenie dla Rodziców

   

  Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

  Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.     

  W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych, świadczenie wypłaca się tej osobie która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem

  • Dla kogo wsparcie? 

  Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. 

  Świadczenie dobry start przysługuje na dziecko uczące się w szkole podstawowej,  gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i szkole ponadgimnazjalnej,  szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

  300 zł nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne ( tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu. Świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko uczące się w szkole policealnej i szkole dla dorosłych.

  • Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start”? 

  Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, który sprawuje opiekę nad dzieckiem. 

  • Gdzie złożyć wniosek? 

  Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń)  właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko. 

  • Kiedy złożyć wniosek? 

  Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

  Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  • Kiedy rodzina otrzyma wsparcie? 

  W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

  Szczegółowe informacje na temat świadczenia Dobry Start oraz niżej wymienionych świadczeń można uzyskać na stronie internetowej  GOPS : www.gops.mlodzieszyn.pl lub na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl.

   

  Od dnia 1 sierpnia 2018 przyjmowane będą również wnioski na:

  -  fundusz alimentacyjny,

   - świadczenia rodzinne,

   - świadczenie wychowawcze ( 500+).

  W wersji elektronicznej będzie można składać wnioski od 1 lipca.

  W nowym okresie świadczeniowym 2018/2019 brane są pod uwagę dochody z 2017 roku z uwzględnieniem dochodu utraconego i uzyskanego.

   

  Na terenie Gminy Młodzieszyn wnioski będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 23A od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

  •  świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze  500+   -  pokój Nr 1  - tel. 0-46-816-63-47
  •  fundusz alimentacyjny     -  pokój Nr 4   - tel. 0-46-862-41-59

   

   

 • Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w albumie fotograficznym.

 • Zbiórka zuchowo - harcerska podsumowująca rok szkolny 2017/2018

  Zbiórka zuchowo - harcerska podsumowująca rok szkolny 2017/2018

  Zachęcamy do obejrzenia zdjęć w alubie fotograficznym

 • OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE UCZNIÓW

  10 kwietnia 2018r w Sochaczewie odbyły się zawody powiatowe w badmintona drużynowego w kategorii dziewcząt i chłopców Szkół Podstawowych – młodzież. Uczniowie (bracia) Bartosz i Maciej Ignatowscy zajęli I miejsce. Kolejny etap zawodów międzypowiatowych, który odbywał się w Sochaczewie 24 kwietnia, również należał do Bartosza Ignatowskiego i Macieja Ignatowskiego, którzy za zajęcie I miejsca otrzymali medale oraz puchar.