Nawigacja

Regulamin przerw Statut Szkoły Koncepcja pracy szkoły Program wychowawczo - profilaktyczny Podstawa Programowa - Wychowanie do życia w rodzinie

Dokumenty szkolne

Regulamin przerw

 1. Uczniowie mają prawo do:

·             swobodnego, ale bezpiecznego korzystania z przerw w miejscu dozwolonym.

 

 1. Uczniowie mają obowiązek:

·                   przychodzić do szkoły punktualnie tak, aby uniknąć spóźnień lub za wczesnego przychodzenia do szkoły (maksymalnie 15 minut przed dzwonkiem na lekcje, którą rozpoczynają zajęcia.),

·                   pójść do domu jeżeli są zwolnieni z ostatnich zajęć, lub za zgodą nauczyciela świetlicy mogą pozostać w szkole pod jego opieką.

·                   wykonywać polecenia nauczyciela dyżurnego, lub osób wspomagających, którzy organizują uczniom przerwę międzylekcyjną,

·                   zachowywać się w czasie przerw bezpiecznie, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia swojego i innych osób.

 

 1. Uczniom nie wolno:

·        biegać po korytarzach,

·        wychodzić poza teren szkoły,

·        przynosić do szkoły zbędne przedmioty.

 

 1. Nauczyciel ma prawo do:

·        bezpiecznego i swobodnego organizowania uczniom czasu na przerwach międzylekcyjnych.

 

 1. Nauczyciel ma obowiązek:

·        aktywnie dyżurować w miejscu i w czasie wyznaczonym przez dyrektora szkoły (dyżury nauczycieli rozpoczynają się 15 minut przed pierwszą lekcją i kończą się przerwą po ostatniej lekcji nauczyciela).

 

 1. Nauczycielowi nie wolno:

·        opuszczać miejsca dyżuru wyznaczonego przez dyrektora szkoły.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im.gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie
  96-512 Młodzieszyn, ul. Wspólna 13a woj. mazowieckie
 • (0-46)861-65-03
  fax046 861-65-03

Galeria zdjęć