Nawigacja

Koło teatralne Koło polonistyczno-dziennikarskie koło artystyczne Gazetka szkolna

Koła zainteresowań

Koło teatralne

                    Opiekun koła: Mirosława Ptaszek 

 

Szkolne Koło Teatralne skupia uczniów z klasy VIb. Spotkania odbywają się w poniedziałki w godzinach: 13.40 - 14.25. Są to zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie zdobywają tu wiedzę ogólną sprzyjającą realizacji własnych zainteresowań. Mają możliwość ujawniania swoich zdolności artystycznych. Poznają historię teatru, pogłębiają wiedzę na jego temat. Zapoznają się z pracą ,,ludzi sceny”.

 

 

Rok szkolny 2018/2019

 

19 września przygotowaliśmy apel z okazji rocznicy śmierci patrona. Przy pomniku poświęconym poległym w czasie II wojny światowej znajdującym się na cmentarzu parafialnym w Juliopolu uczniowie recytowali wiersze polskich poetów i przybliżyli zebranym wydarzenia września 1939 roku. Przypomnieli też postać patrona naszej szkoły - gen. Stanisława Grzmota - Skotnickiego, który poległ w bitwie nad Bzurą w nocy z 18 na 19 września 1939r.

 

Trochę wspomnień

 

Rok szkolny 2016/2017

 

 • Wzięliśmy udział w kilku konkursach recytatorskich m.in. w MOK w Sochaczewie i w Teresinie. Uczestniczyliśmy też w powiatowym konkursie zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Brzozowie, w którym uczennica klasy VIb - Karolina Chudzyńska zajęła III miejsce.

 

 • Wspólnie z kołem PCK przygotowaliśmy inscenizację na temat właściwej higieny ciała pt. "Kopciuszek".

 

 

 

 • Przygotowaliśmy apel na temat tradycji wielkanocnych.

 

 

 

 • Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu przedstawiliśmy występ pt. Sen Kasi".

 

 

 • Przygotowaliśmy inscenizację pt. „Dar chochlików” zaprezentowaną w czasie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.

 

 • W czasie październikowych i listopadowych zajęć organizowaliśmy „Jesienne spotkania z poezją”. Uczniowie odczytywali i wygłaszali z pamięci wiersze polskich poetów o tematyce jesiennej.

 

 • Uczniowie wzięli udział w konkursie recytatorskim organizowanym przez Ośrodek Kultury w Teresinie. W szkolnych eliminacjach wystąpiło 3 członków koła, a do finału zakwalifikowało się 2.

 

 • W dniu 13 października wspólnie z uczniami klasy IVa przygotowaliśmy część artystyczną z okazji święta KEN.

 

 • We wrześniu wspólnie z SU przygotowaliśmy apel z okazji rocznicy śmierci patrona. Przy pomniku poświęconym poległym w czasie II wojny światowej znajdującym się obok Urzędu Gminy uczniowie recytowali wiersze polskich poetów i przybliżyli zebranym wydarzenia września 1939 roku.

 

Rok szkolny 2015/2016

 

 • Członkowie koła wzięli udział w  konkursie zorganizowanym przez  Bibliotekę Pedagogiczną w Sochaczewie pt. "Reklama książki, którą warto przeczytać". Uczestniczyli w szkolnych eliminacjach do tego konkursu.

 

 • Uczniowie wzięli też udział w konkursie recytatorskim organizowanym przez Ośrodek Kultury w Teresinie. W szkolnych eliminacjach wystąpiło 6 członków koła, a do finału zakwalifikowało się 2.

 

 • W czasie październikowych i listopadowych zajęć organizowaliśmy „Jesienne spotkania z poezją”. Uczniowie odczytywali i wygłaszali z pamięci wiersze polskich poetów o tematyce jesiennej.

 

 

 • W sobotę 19 września odbył się I Gwiaździsty Rodzinny Rajd Rowerowy związany z   obchodami 110-lecia ZNP w powiecie sochaczewskim. Nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej nauczycieli i uczniów Tajnej Organizacji Nauczania. Z tej okazji koło teatralne zaprezentowało część artystyczną dotyczącą okupacji i organizacji tajnego nauczania.

 

 

 

 

 • We wrześniu przygotowaliśmy apel z okazji rocznicy śmierci patrona. Przy pomniku poświęconym poległym w czasie II wojny światowej znajdującym się obok Urzędu Gminy uczniowie recytowali wiersze polskich poetów i przybliżyli zebranym wydarzenia września 1939 roku.

 

 

 

Rok szkolny 2010/2011

 

Byliśmy współorganizatorem apelu z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości.

 

Z okazji Dnia KEN wspólnie z SU zorganizowaliśmy konkurs pt."Oni też byli mali", polegający na

rozpoznawaniu nauczycieli na zdjęciach z ich lat szkolnych .

 

 

Przygotowaliśmy apel  poświęcony rocznicy Bitwy nad Bzurą i śmierci patrona szkoły.

 

 

Rok szkolny 2009/2010

 

Członkowie koła teatralnego wystąpili w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego. Był to ich ostatni aktorski popis w tej szkole, ponieważ od września będą uczniami gimnazjum. Dziękujemy im za trzy lata pracy w kole.

 

Z okazji Dnia Dziecka przygotowaliśmy występ pt."Marzenia dzieci".

 

Grupa teatralna zorganizowała spotkanie z uczniami klas zerowych pt. "Polskie legendy". Zaprezentowaliśmy inscenizację legendy

o smoku wawelskim pt. "Szewczyk Dratewka".

 

 

W marcu wzięliśmy udział w obchodach szkolnego miesiąca ortografii.

 

Z okazji Andrzejek  przygotowaliśmy inscenizację oraz zorganizowaliśmy loterię fantową.

 

Zorganizowaliśmy spotkanie z klasami zerowymi na temat panującej pory roku. Przygotowaliśmy inscenizację, były wspólne rozmowy, jesienne zagadki i inne niespodzianki.

 

   

Rok szkolny 2008/2009
     Zorganizowaliśmy gminny konkurs plastyczno- recytatorski "Moja okolica". W czasie uroczystości podsumowującej  zaprezentowaliśmy inscenizację pt."W naszym Młodzieszynie".

 

     Zorganizowaliśmy spotkanie z klasami zerowymi na temat koleżeństwa i przyjaźni. Młodszym kolegom zaprezentowaliśmy przedstawienie pt. "Bajka o przyjaźni".

    
Przygotowaliśmy występ na uroczystość andrzejkową. Członkowie koła wcielili się w złe wiedźmy i dobre wróżki.

     Koło teatralne włączyło się w przygotowanie apelu z okazji 90 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie zaprezentowali inscenizację przypominającą losy naszego państwa od rozbiorów do 1918 roku.


     

 

 

  

          Rok szkolny 2007/2008
 

·              Mali aktorzy przygotowali inscenizację pt. „Sen Doroty”. Została ona zaprezentowana uczniom klas O-I. Członkowie koła starali się poprzez swój występ zachęcić młodszych kolegów do jeszcze lepszego dbania o higienę własnego ciała oraz czystość otoczenia.

 ·              Uczestniczyliśmy w przygotowaniu jasełek na uroczystość wigilii szkolnej.

 

 

·              Uczestniczyliśmy w przeglądzie teatralnym "HECA 2008" zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Brochowie.
 


 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im.gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie
  96-512 Młodzieszyn, ul. Wspólna 13a woj. mazowieckie
 • (0-46)861-65-03
  fax046 861-65-03

Galeria zdjęć